COBISS iskanje

Mariborski teden

Razstava, ki predstavlja prireditev Mariborski teden (le-ta se je v Mariboru prvič odvijala leta 1932), temelji na fotografskem gradivu, ki ga v svojih zbirkah hrani Pokrajinski arhiv Maribor. Fotografije iz predvojnega obdobja so v teh zbirkah slabše zastopane, medtem ko je albumov in fotografij za obdobje po drugi svetovni vojni v zbirkah veliko več, toda le do leta 1961. Fotografije s kasnejših prireditev so sicer ohranjene, vendar niso kronološko ali tematsko odložene in so neidentificirane.

Razstava predstavlja fotografije in drobni tisk, ki so v naslednjih zbirkah in fondih:

  • Zbirka fotografij in razglednic 19.-21. stoletje,
  • Zbirka drobnih tiskov 18.-21. stoletje,
  • Zbirka albumov fotografij in razglednic 19.-21. stoletje,
  • Zavod za urbanizem Maribor 19. st.-1990,
  • Mariborski sejem Maribor 1949-2000.

Za pripravo razstave so bili uporabljeni tudi katalogi Mariborskega tedna.

V Pokrajinskem arhivu Maribor hranimo tudi gradivo podjetja Mariborski sejem Maribor, ki je nekaj let po likvidaciji zavoda Mariborski teden nadaljevalo s tradicijo prirejanja sejmov. V fondu tega podjetja je ohranjenega tudi nekaj gradiva zavoda Mariborski teden.

Katalog predstavlja Mariborski teden kot prireditev od leta 1932 do 1961 in Mariborski teden kot organizatorja prireditev v Mariboru ter njegovo delovanje od ustanovitve zadruge Mariborski teden leta 1933 do likvidacije zavoda Mariborski teden leta 1971. Katalog je popestren z veliko fotografijami prireditve, ki so predstavljene tudi na sami razstavi.

S pričujočo razstavo ter katalogom bi radi obudili spomin na sejemske prireditve, ki so se v preteklem času dogajale v mestu Maribor, mu pustile neizbrisen pečat ter dajale pomembnost v takratnem jugoslovanskem kakor tudi srednjeevropskem prostoru.

Mariborski teden - organizator prireditev v Mariboru

Že leta 1932 je bila v Mariboru izvedena prva prireditev Mariborski teden, revija gospodarstva ter v naslednjih letih vsakoletni prikaz pospešenega razvoja industrije Maribora in širše okolice. Prvi Mariborski teden je potekal v organizaciji Tujsko-prometne zveze in pod pokroviteljstvom mestne občine Maribor. Prireditev je do začetka druge svetovne vojne vsakoletno organizirala skupina ljudi, ki so se leta 1933 združili v posebno ustanovo, namenjeno organizaciji prireditev in propagiranju gospodarstva.

Zadruga Mariborski teden 1933-1943

Zavod Mariborski teden 1956-1970

Prireditev Mariborski teden pred drugo svetovno vojno

Prvo tovrstno prireditev so pripravili v času velike gospodarske krize. Z Mariborskim tednom so želeli poživiti "tujski promet" (turizem) v Mariboru in njegovi okolici. Sprva je imela prireditev predvsem turistični značaj, kasneje pa vedno bolj gospodarski značaj. Predvojni Mariborski teden je bil revija gospodarskega, kulturnega, športnega in družabnega življenja v Mariboru in okolici. Velik obisk na vsakoletnih Mariborskih tednih so zagotavljali popusti na vlakih, ladjah in letalih. Popusti na vlakih in ladjah so bili 50-odstotni, dvakrat celo 75-odstotni.

Ob prireditvah so izšle publikacije. Posebna izdaja o Mariborskem tednu leta 1933 je izšla v Sveobćem privrednem listu u Kraljevini Jugoslaviji. Ilustrirana publikacija vsebuje različne oglase, opisan je Mariborski teden, Maribor s Pohorjem, Rogaška Slatina, različna društva, letovišča na Koroškem. Leta 1934 so izšle Mariborske slike, ki vsebujejo opis zgodovine mesta, obširni oglasni del in imenik obrti, trgovine, industrije in denarnih zavodov.

Leta 1935 so prav tako izšle Mariborske slike, vendar le z uvodom dr. Franja Lipolda in s slikami mariborskih podjetij, kavarn, hotelov, trgovin in različnih zgradb. Jubilejna revija V. Mariborskega tedna leta 1936 vsebuje opis razvoja Mariborskega tedna, različne članke (o arheoloških izkopaninah iz okolice Maribora, rimskem Ptuju, zeleni Štajerski, gradovih in zdraviliščih v Sloveniji, Mariboru kot pionirju jadralnega letalstva v Jugoslaviji), številne slike in oglase.

Katalog iz leta 1939 vsebuje poleg seznama razstav še vsebino festivala slovenskih narodnih običajev (potekal je v okviru Mariborskega tedna), oglase obrtnikov in podjetij ter različne turističnih oglase. Tudi ob ostalih predvojnih Mariborskih tednih so izšle samostojne publikacije.

 

I. Mariborski teden, 6.-15. avgust 1932

II. Mariborski teden, 5.-15. avgust 1933

III. Mariborski teden, 4.-15. avgust 1934

IV. Mariborski teden, 3.-11. avgust 1935

V. Mariborski teden, 1.-9. avgust 1936

VI. Mariborski teden, 31. julij-8. avgust 1937

VII. Mariborski teden, 6.-15. avgust 1938

VIII. Mariborski teden, 5.-13. avgust 1939


Odpoved Mariborskega tedna leta 1940

Priprave na prireditev so tega leta potekale tako kot vsako leto. Na junijski seji pa je dr. Lipold zbrane obvestil, da so Ljubljanski sejem preložili, zato so se obrnili na oblasti. Vendar zagotovila, da bi bilo mogoče to leto Mariborski teden tudi dejansko izpeljati, od oblasti niso dobili. Zato, še zlasti pa zaradi finančnega tveganja, so sklenili, da tudi mariborsko prireditev preložijo. Poudarili so po njihovem mnenju odločilno dejstvo, da je bil Mariborski teden ustanovljen predvsem kot tujsko-prometna ustanova, ki naj pokaže tujcem vse lepote Mariborskega okrožja, njegove gospodarske sposobnosti in kulturni razvoj. Ker pa zaradi vojnega stanja ni pričakovati obiska tujcev, je kazalo prireditev preložiti na kasnejši čas.

Prireditev po drugi svetovni vojni

Olepševalno društvo Maribor je leta 1952 dalo pobudo za nadaljevanje prireditve Mariborski teden. Z njo bi se Maribor spet predstavil kot gospodarsko, politično, kulturno in geografsko središče severovzhodne Slovenije. Pripravljalni odbor za organizacijo prireditve je sklenil, da bo Mariborski teden meseca julija. Poleg gospodarske razstave so predvideli tudi umetniške, kulturno-prosvetne, športne in zabavne prireditve. Prireditev so kasneje organizirali vsako leto do leta 1961, običajno v začetku avgusta.

Ob vsakoletnem Mariborskem tednu je izšel obširen katalog. Katalogi so si med seboj podobni in imajo naslednjo vsebino: uvodnik, podatki o organizatorjih in tehnični izvedbi Mariborskega tedna, navodila za udeležence in obiskovalce (razstavni prostori, delovni čas, komercialni dnevi, vstopnine, turistične informacije, prenočišča, vozni redi avtobusov in vlakov, mariborske znamenitosti, izleti), program gospodarskih prireditev, program kulturnih prireditev, program športnih prireditev, imenski in vsebinski imenik razstavljavcev, seznam razstavljenih proizvodov, oglasi, različni članki. V katalogih so objavljeni še koledarji sejemskih prireditev v Jugoslaviji in tujini ter oglasi nekaterih velesejmov. V oglasih so različna podjetja in nekateri obrtniki ponujali svoje proizvode in storitve. Običajno so navedeni še naslovi poslovalnic in drugi zanimivi podatki o podjetju. O modnih revijah, ki so potekale v okviru Mariborskega tedna, so izšli samostojni katalogi.

IX. Mariborski teden, 5.-22. julij 1952

X. Mariborski teden, 4.-19. julij 1953

XI. Mariborski teden, 7.-15. avgust 1954

XII. Mariborski teden, 30. julij-7. avgust 1955

XIII. Mariborski teden, 27. julij-5. avgust 1956

XIV. Mariborski teden, 26. julij-4. avgust 1957

XV. Mariborski teden, 25. julij-3. avgust 1958

XVI. Mariborski teden, 31. julij-9. avgust 1959

XVII. Mariborski teden, 30. julij-8. avgust 1960

XVIII. Mariborski teden, 29. julij-6. avgust 1961


 

« Nazaj