COBISS iskanje

Evangeličanski Maribor

Žiga Oman

Evangeličanski Maribor, mesto in njegova bližnja okolica v času reformacije : besedilo razstave = EvangelischesMaribor, die Stadt und ihre nähere Umgebung in der Reformationszeit : Ausstellungstext = Evangelical Maribor, the town and its surroundings in the reformation period : exhibition text / [besedilo in prevodi] Žiga Oman. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2012. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm COBISS.SI-ID 71065857

Sto let trajajoče obdobje reformacije in protireformacije v Mariboru in njegovi bližnji okolici je bilo v slovenskem - ne pa tudi v avstrijskem - zgodovinopisju dolgo časa potisnjeno na rob. Vzrok temu je bil njegov dolga desetletja prevladujoč kulturni in nacionalni značaj, ki je bil v kontekstu zgodovinskega dogajanja sicer razumljiv. Slovenska historiografija je Maribor in Dravsko polje v času reformacije skorajda povsem zanemarila verjetno predvsem zato, ker slednja ni potekala v slovenščini kot denimo na Kranjskem ali v Prekmurju. Prvi resni koraki k temu, da se to spremeni, so bili storjeni šele v 21. stoletju. Pričujoče strokovno besedilo, temelječe na avtorjevem magistrskem delu, predstavlja enega izmed njih in se trudi biti dovolj poljudno ter za vse, ki jih zanima zgodovina Maribora in njegove bližnje okolice, razumljivo delo.

Publikacija je pripravljena v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku in prinaša naslednje vsebine:

 1. Maribor in njegova bližnja okolica v času reformacije in protireformacije
  • Prve omembe reformacijskih idej v Mariboru in njegovi bližnji okolici
  • Uveljavljanje augsburške veroizpovedi v Mariboru do sredine 16. stoletja
  • Maribor v času vikarja Jurija Siechla in vzpon mesta v deželi augsburške veroizpovedi
  • Prelom v mariborski župniji in na Dravskem polju
  • Vzpostavitev evangeličanskega cerkvenega in šolskega središča na Betnavi
  • Vrhunec in razcvet evangeličanskega središča na Betnavi ter občine augsburške veroizpovedi v Mariboru
  • Slovensko prebivalstvo in reformacija v Mariboru ter na Dravskem polju
  • Primer bojda krvoskrunske poroke Krištofa pPisa ml. z Uršulo vdovo Haller
  • Spremembe po nastopu nadvojvoda Ferdinanda II.
  • Uničenje evangeličanskega središča na Betnavi in samorazpustitev dravskopoljskega okraja augsburškeveroizpovedi (1600-1602)
  • Zaton mariborske evangeličanske skupnosti po letu 1602

 2. Krajše biografije najpomembnejših osebnosti iz zgodovine evangeličanskega Maribora in njegove okolice

 3. Seznami mariborskih evangeličanov iz zgodnjega novega veka

Celotno besedilo je dostopno TUKAJ.
« Nazaj