COBISS iskanje

Mednarodni arhivski raziskovalni tabor

Logotip Mednarodnega arhivskega raziskovalnega taboraPokrajinski arhiv Maribor, Arhiv Železne županije iz Szombathelya in Arhiv županije Zala iz Zalaegerszega iz Madžarske letos že osemindvajsetič zapovrstjo prirejata Mednarodni arhivski raziskovalni tabor, na katerem srednješolci iz Slovenije in Madžarske zbirajo in evidentirajo arhivsko gradivo. 

Tabor je v letu 2019 potekal od 24. do 29. junija v Sloveniji v Križevcih, na Madžarskem pa v naselju Kondorfa

Osnovni namen in naloge tabora

Mednarodni arhivski raziskovalni tabor je že tradicionalen in je posebnost v arhivski teoriji in praksi tako pri nas kot tudi v ostalih evropskih državah.

Realizacija tabora temelji na spoznanjih in izkušnjah ob organizaciji podobnih raziskovalnih taborov, ki jih izvajajo nekatere druge vede, npr. arheologija, etnologija, biologija ipd.

Udeleženci tabora:

  • evidentirajo in zbirajo arhivsko gradivo, 
  • zbrano gradivo obdelajo, popišejo ter izdelajo osnovna arhivska informativna pomagala in
  • predstavijo zbrano gradivo na posebnih krajevnih razstavah (po razstavi se gradivo vrne lastnikom).

Delo na taboru

Tabor na izbranem terenu izvaja evidentiranje, zbiranje in kopiranje arhivskega gradiva. To pomeni, da na terenu pri posameznih osebah in ustanovah išče ohranjeno arhivsko gradivo.


Tabor bo s tem:

  • izvaja zaščito arhivskega gradiva,
  • ohranja arhivsko gradivo v originalu ali v kopiji in
  • popularizira arhivsko teorijo in prakso.

Rezultati raziskovalnega tabora bodo objavljeni v arhivskih strokovnih glasilih v Sloveniji in na Madžarskem.

Foto MART 2019

Foto MART 2018

Foto MART 2017

Foto MART 2016

Foto MART 2015

Foto MART 2014

Foto MART 2013

Vabilo za mednarodni arhivski raziskovalni tabor

« Nazaj