COBISS iskanje

Zbornik mednarodne konference Radenci 2017

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja
Zbornik mednarodne konference, Radenci, 5. - 7. april 2017

Digitalno in digitalizirano
Arhivsko gradivo včeraj, danes in jutri

Vsebina

CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Univerzitetna knjižnica Maribor 

930.25(082)(0.034.2) 
MEDNARODNA konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (2017 ; Radenci) 
        Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Digitalno in digitalizirano. Arhivsko gradivo včeraj, danes in jutri [Elektronski vir] : zbornik mednarodne konference, [Radenci, 5. - 7. april 2017] / [urednica Nina Gostenčnik ; prevajanje Boštjan Zajšek, Nina Gostenčnik]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2017. - (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja ; 16) 
ISBN 978-961-6507-74-5 
1. Gostenčnik, Nina, 1978- 
COBISS.SI-ID 91214081

 

« Nazaj