COBISS iskanje

Zbornik mednarodne konference Radenci 2017

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja
Zbornik mednarodne konference, Radenci, 5. - 7. april 2017

Digitalno in digitalizirano
Arhivsko gradivo včeraj, danes in jutri

Vsebina

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Univerzitetna knjižnica Maribor

930.25(082)(0.034.44)

MEDNARODNA konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (2017 ; Radenci)
        Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Digitalno in digitalizirano. Arhivsko gradivo včeraj, danes in jutri [Elektronski vir] : zbornik mednarodne konference, [Radenci, 5. - 7. april 2017] / [urednica Nina Gostenčnik ; prevajanje Boštjan Zajšek, Nina Gostenčnik]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2017. - (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja ; 16)


ISBN 978-961-6507-73-8
1. Gostenčnik, Nina, 1978-
COBISS.SI-ID 91213825

 

« Nazaj