COBISS iskanje

Za sponzorje

"Posvetovanje 2013"

Pokrajinski arhiv Maribor je pripravil program mednarodne konference Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja za leto 2013, ki bo potekala v hotelu Radin v Radencih, od 10. do 12. aprila 2013.

Tudi v letu 2013 se bo program konference nanašal na problematiko klasične hrambe in varstva arhivskega gradiva, izvajanja dolgoročne hrambe in arhiviranja elektronskega gradiva, Enotne tehnološke zahteve in na pripravo notranjih pravil. Udeležencem posvetovanja želimo ponuditi možnost, da se seznanijo s proizvajalci arhivske in druge opreme, ki se uporablja pri delu v arhivih, ter s sodobnimi tehnikami arhiviranja.

Zato vas vabimo, da se udeležite konference, kot razstavljalec, oglaševalec ali kot sponzor. Nudimo vam naslednje možnosti sodelovanja:

I. PROMOCIJA PODJETJA S PROPAGANDNIM MATERIALOM ALI OGLAŠEVANJEM

Na konferenci je možna promocija podjetja v obliki posredovanja propagandnega materiala udeležencem konference, ki prihajajo iz slovenskih in tujih arhivskih ustanov in drugih podjetij in institucij, ali objava oglasa v zborniku. To vključuje tudi objavo propagandnih oglasov v času dogajanja konference v dvoranah, kjer le-ta poteka.

II. PREDSTAVITEV NA RAZSTAVNEM PROSTORU

Organizator vam nudi možnost, da na konferenci sodelujete s predstavitvijo vaše dejavnosti na dogovorjenem razstavnem prostoru ter delitvijo propagandnega materiala pred kongresno dvorano v hotelu Radin.

Zaradi priprave razstavnih prostorov in publikacije za tisk vas prosimo, da nas o vaši odločitvi glede sodelovanja na konferenci v letu 2013 čim prej obvestite, najkasneje pa do srede, 15. februarja 2013.

Vse dodatne informacije lahko dobite pri mag. Zdenki Semlič Rajh, Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, SI - 2000 Maribor, telefon 02/228 50 15 ali 041 835 189, faks 02/252 25 64, elektronska pošta: radenci2013@pokarh-mb.si.


« Nazaj