COBISS iskanje

Prijava in kotizacija

Prijavnica

Application form

Rok prijave: 5. april 2013 / Applocation deadline: April 5, 2013


Kotizacija /Participation fee

skupaj z 20 % davkom znaša:

325 € za tri dni / 3 day (VAT included)

160 € za en dan / 1 day (VAT included)

V kotizacijo je vključen zbornik z referati, večerni kulturni program v sredo, večerja v četrtek, kava, brezalkoholni napitki in stroški strokovne ekskurzije.

Participation fee includes the conference proceedings, concert on Wednesday, dinner on Thursday, coffee, beverages and the costs of the professional excursion.

Pomembno / Important

Kotizacija se poravna pred začetkom konference. Skrajni rok za morebitno (pisno) odpoved je 8. april 2013. V nasprotnem primeru vam organizator zaračuna polovično kotizacijo.

Participation fee must be payed before the conference starts. The last possible date for cancellation is April 8, 2013. If the cancellation is not done by the mention date, the orginizer will charge you with half of the participation fee.

Podatki za plačilo kotizacije / Payment info

Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, SI-2000 Maribor, Slovenija

TRR odprt pri UJP Slovenska Bistrica

IBAN CODA: SI56011006030375282

SWIFT CODA: BSLJSI2X

Namen plačila: plačilo kotizacije / Purpose: Participation fee payment

 


Dodatne informacije / Additional information

mag. Zdenka SEMLIČ RAJH, tel.: +386 (0)2 228 50 15,

gsm: +386 (0)41 835 189

 

Nina GOSTENČNIK, tel.: +386 (0)2 228 50 22,

gsm: +386 (0)41 337 993

 

e-pošta: radenci2013@pokarh-mb.si

 

« Nazaj