COBISS iskanje

Razpis tem za konferenco v letu 2014

Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja vsako leto združuje strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Pokrajinski arhiv Maribor vabi arhiviste, strokovne delavce s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom ter strokovne delavce drugih sorodnih disciplin k sodelovanju na mednarodni konferenci Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, ki bo potekala v Radencih od 2. do 4. aprila 2014.

TEMATSKA PODROČJA:

1. DOLGOROČNA HRAMBA IN E-ARHIVIRANJE:

  • e-arhivi;
  • e-uprava;
  • arhiviranje spletnih strani;
  • strokovna obdelava arhivskega gradiva.

2. AVTORSKE PRAVICE IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z ARHIVSKIM GRADIVOM V ARHIVIH

3. UPRAVLJANJE Z GRADIVOM PRI USTVARJALCIH:

  • postopek prevzemanja gradiva in sodelovanje z arhivom;
  • urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva s pomočjo zunanjega izvajalca (postopek, izkušnje);
  • upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom (izkušnje ustvarjalcev);
  • notranja pravila (postopek sprejemanja, ustvarjalci, ponudniki);
  • klasifikacijski načrti;
  • materialno varstvo gradiva pri ustvarjalcih.

 

Dogodek je namenjen vsem, ki se znanstveno in strokovno ukvarjajo z navedenimi tematskimi področji, delavcem, ki delajo z dokumentarnim gradivom, ponudnikom storitev ter vsem, ki se zanimajo za arhivistiko in dokumentalistiko.

Teme so dovolj široke in aktualne, zato vas vabimo k sodelovanju. Predloge svojega prispevka nam pošljite najkasneje do 15. septembra 2013 na naš poštni naslov:

Pokrajinski arhiv Maribor

Uredništvo zbornika

Glavni trg 7

SI-2000 Maribor

ali po elektronski pošti na naslov uredništva:

nina.gostencnik@pokarh-mb.si

 

Ob prijavi navedite osnovne podatke o avtorju (ime in priimek, naziv, ime inštitucije in naslov), naslov prispevka in povzetek.

Programski odbor posvetovanja bo po prejemu vseh prispevkov, prijavljenih do 15. septembra 2013, na osnovi povzetka izbral tiste, ki bodo predstavljeni na posvetovanju in objavljeni v publikaciji.

Rok za oddajo prispevkov je 1. december 2013. O podrobnostih v zvezi s pripravo prispevka bodo izbrani avtorji obveščeni po opravljenem izboru.

Objavljeni prispevki bodo recenzirani, zato vas prosimo, da se držite rokov za prijavo in oddajo celotnega teksta. 


« Nazaj