COBISS iskanje

Razpis tem 2016

Mednarodna konferenca 
TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI 
KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA
Radenci, 13. - 15. april 2016

Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja vsako leto združuje strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Vodilna tema konference v letu 2016 je

Popisovanje arhivskega gradiva pri ustvarjalcih in v arhivih.

Pokrajinski arhiv Maribor zatorej vabi arhiviste, strokovne delavce s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom ter strokovne delavce drugih sorodnih disciplin, da na konferenci predstavijo prispevke, ki bodo obravnavali naslednje teme:

STROKOVNA OBDELAVA ARHIVSKEGA GRADIVA V ARHIVIH

 • Standardi in popisovanje arhivskega gradiva
 • Uporaba arhivskega gradiva

DOLGOROČNA HRAMBA IN E-ARHIVIRANJE

 • E-arhiv, e-računi, e-poslovanje

UPRAVLJANJE Z GRADIVOM PRI USTVARJALCIH

 • Postopek prevzemanja gradiva in sodelovanje z arhivom 
 • Problemi odbiranja in izločanja dokumentarnega gradiva
 • Valorizacija ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva
 • Klasifikacijski načrti
 • Urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva s pomočjo zunanjega izvajalca (postopek, izkušnje)
 • Upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom (izkušnje ustvarjalcev)
 • Notranja pravila (postopek sprejemanja, ustvarjalci, ponudniki)
 • Materialno varovanje gradiva pri ustvarjalcih

Nadaljevali bomo tudi s prakso predstavitev prispevkov na plakatih. Le-ti pa bodo obravnavali naslednje glavno tematsko področje ter druge aktualne teme:

MATERIALNO VAROVANJE ARHIVSKEGA GRADIVA

 • Skrb za materialno varstvo arhivskega gradiva
 • Tehnična oprema delovnih in skladiščnih prostorov 
 • Posledice neustreznih pogojev hrambe na arhivskem gradivu
 • Konservacija in restavracija arhivskega gradiva

Dogodek je namenjen vsem, ki se znanstveno in strokovno ukvarjajo z navedenimi tematskimi področji, delavcem, ki delajo z dokumentarnim gradivom, ponudnikom storitev ter vsem, ki se zanimajo za arhivistiko in dokumentalistiko.

Teme so dovolj široke in aktualne, zato vas vabimo k sodelovanju.
Predloge svojega prispevka nam pošljite najkasneje do 1. novembra 2015 na naš poštni naslov:

Pokrajinski arhiv Maribor
Uredništvo zbornika
Glavni trg 7
SI-2000 Maribor

ali po elektronski pošti na naslov uredništva:

Ob prijavi navedite osnovne podatke o avtorju (ime in priimek, naziv, ime inštitucije in naslov), naslov prispevka in povzetek (vsaj 1 stran).

Programski odbor konference bo po prejemu vseh prijav na osnovi povzetkov izbral tiste prispevke, ki bodo uvrščeni v program konference in objavljeni v zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov mednarodne konference.

Rok za oddajo prispevkov za objavo v zborniku bo 1. januar 2016. O podrobnostih v zvezi s pripravo prispevka za objavo bodo izbrani avtorji obveščeni takoj po opravljenem izboru.

Objavljeni prispevki bodo recenzirani, zato vas prosimo, da se držite rokov za prijavo in oddajo celotnega teksta.

Z željo po uspešnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo!

« Nazaj