COBISS iskanje

Mednarodna konferenca

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI 
KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

Mednarodna konferenca, ki jo Pokrajinski arhiv Maribor tradicionalno organizira v Hotelu Radin v Radencih, poteka že skoraj 40 let. Vsako leto združuje strokovnjake strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Mednarodna konferenca je v letu 2018 potekala od 11. do 13. aprila 2018 v hotelu Radin v Radencih.

V treh dneh so se z zanimivimi temami ponovno predstavili strokovnjaki s področja arhivske in sorodnih dejavnosti, ki so nas seznanili z najnovejšimi dogajanji in izkušnjami iz prakse.

Program konference 2018

Knjiga povzetkov 2018

Zaključki konference 2018

Članki s konference 2018 - v delu

Mednarodna konferenca je leta 2018 potekala od 11. do 13. aprila. V treh dneh so se predstavili strokovnjaki s področja arhivske in sorodnih dejavnosti, ki so nas seznanili z najnovejšimi dogajanji in izkušnjami iz prakse.

Prvi dan konference so se predstavili strokovnjaki iz Slovenije, Nemčije, Švice, Madžarske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Predstavljeni so bili različni vidiki dostopanja do arhivskega gradiva in nekaj uspešnih primerov digitalizacije arhivskega gradiva, od digitalizacije dokumentacije v državni agenciji in mestnem arhivu do digitalizacije starih registrov, kartotek in fondov.

Poudarek smo dali tudi informacijski varnosti pri e-poslovanju, na tem področju je svojo prakso predstavilo podjetje Mariborski vodovod d. d. svoje rešitve pa podjetji Mikrografija d. o. o. in scope solutions a.g.

V četrtek smo za vas pripravili delavnico o notranjih pravilih: Prvi koraki k pripravi notranjih pravil s praktičnimi primeri, katere nosilec je bil dr. Jože Škofljanec iz Arhiva Republike Slovenije. Delavnica je bila namenjena članom skupin, ki pripravljajo notranja pravila (lastna ali prevzem vzorčnih) ne glede na okolje, iz katerega prihajajo.

Vedno aktualno je tudi vprašanje izvornega digitalnega gradiva. S tem in njegovo dolgoročno hrambo oz. arhiviranjem se ukvarjamo arhivisti in informatiki iz vse Slovenije v okviru projekta e-ARH.si: ESS, na konferenci pa smo poskušali odgovoriti na vprašanja, ki se ob tem pojavljajo.

Sekcija za arhivske strokovne delavce je prinesla novosti na področju strokovne obdelave arhivskega gradiva v arhivih. Predavatelji so se posvetili popisovanju arhivskega gradiva.

Zadnji dan konference je bil namenjen aktualnim vprašanjem tako pri ustvarjalcih arhivskega gradiva kot tudi v arhivih. Še vedno je bila zelo aktualna nova Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki so jo bodo predstavili dr. Bojan Cvelfar in dr. Tatjana Hajtnik iz Arhiva Republike Slovenije ter mag. Nada Čibej iz Pokrajinskega arhiva Koper.


Informacije za oglaševalce


Ob konferenci vsako leto izzide tudi zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov, ki prinaša tekste vseh prijavljenih prispevkov in je objavljen na dan konference.

Spletna stran zbornika

Zbornik izhaja že 16. let, zadnji trije so tudi recenzirani in dostopni preko spleta. Do leta 2012 so zborniki izhajali v tiskani obliki, od 2013 naprej pa le še elektronsko (na CD-ju in na spletu).

Zborniki preteklih konferenc

 Zaključni konference 2018

Program konference 2018

Zaključki konference 2017

Program konference 2014

Fotografije s konferene 2016

Fotografije s konference 2015

Fotografije s konference 2014

Priporočila preteklih konferenc

Nekaj fotografij s konference 2013

« Nazaj