COBISS iskanje

Zbornik mednarodne konference Radenci 2015

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

Zbornik mednarodne konference, Radenci, 15. - 17. april 2015

Materialno varstvo arhivskega gradiva

Vsebina

 

Tehnični in vsebinsko problemi    CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
    Univerzitetna knjižnica Maribor

 

    930.25(082)(086.034.4)

            TEHNIČNI in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Materialno varstvo  arhivskega gradiva [Elektronski vir] : zbornik mednarodne konference, [Radenci, 15. - 17. april  2015] / [urednica Nina Gostenčnik ; prevajanje Boštjan Zajšek, Nina Gostenčnik]. - Maribor :  Pokrajinski arhiv, 2015. - (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja ;  14)


    ISBN 978-961-6507-62-2 (CD-ROM)
    ISBN 978-961-6507-63-9 (online (pdf))
    1. Gostenčnik, Nina, 1978-
    COBISS.SI-ID 81796865

« Nazaj