COBISS iskanje

Naloge arhiva

Arhivske strokovne aktivnosti vključujejo obdelavo, varovanje in hranjenje ter posredovanje vsebin arhivskega gradiva. Posebno pozornosti posvečamo različnim raziskavam s področja arhivistike, zgodovinopisja, dokumentalistike in drugih družboslovnih ved, evidentiranju arhivskega gradiva doma in v tujini ter izobraževanju in osveščanju javnosti s posebnim poudarkom na varovanju in ohranjanju arhivskega gradiva.

Vsebine in oblike arhivskih dokumentov predstavljamo širši publiki tako, da:

  • omogočamo neposredno študijsko in raziskovalno delo v arhivski čitalnici,
  • posredujemo prepise ali kopije originalnih dokumentov,
  • organiziramo razstave arhivskega gradiva v lastnih razstavnih prostorih ali drugod,
  • izvajamo izobraževalne tečaje in predavanja v okviru posebnih izobraževalnih ur za šoloobvezno mladino, dijake, študente in druge obiskovalce.

 


« Nazaj