COBISS iskanje

O nas

Arhiv je ustanova, ki hrani pisano, risano, fotografirano, tiskano, filmano ter magnetno, optično ali kako drugače zapisano gradivo, ki je poročevalec časa, v katerem je nastalo. Pokrajinski arhiv Maribor izvaja svoje poslanstvo na območju upravnih enot:

 

 

 • Dravograd
 • Gornja Radgona
 • Lenart
 • Lendava
 • Ljutomer
 • Maribor
 • Murska Sobota
 • Pesnica
 • Radlje ob Dravi
 • Ravne na Koroškem
 • Ruše
 • Slovenj Gradec
 • Slovenska Bistrica
 

V Pokrajinskem arhivu Maribor hranimo:
 • pergamentne listine, ki so nastale med leti 1246 in 1865;  
 • tematsko zaokrožene zbirke arhivskih dokumentov;  
 • dokumente zemljiških posesti in veleposesti od 15. stol. ter samostanskih redovnih skupnosti od 17. stol.;  
 • arhivsko gradivo upravnih uradov, sodišč, podjetij, denarnih ustanov, združenj, društev in institucij od srede 19. stol.; 
 • iz obdobja po II. svetovni vojni arhivsko gradivo okrožnih, okrajnih, občinskih, mestnih in krajevnih ljudskih odborov in drugih političnih, upravnih in sodnih organizacij oz. ustanov;  
 • osebne fonde in zbirke zgodovinarjev z območja Slovenske Štajerske, znanstvenikov, politikov, pisateljev, skladateljev in drugih.
« Nazaj