COBISS iskanje

Za ostale

Druge skupine nas obiščejo redkeje, se pa vsaki predhodno najavljeni prilagodimo s predstavitvijo. Tako so

bile pri nas že nekatere skupine iz Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki so bile zelo hvaležno občinstvo. Poudarek predstavitve je bil na novejši zgodovini regije, torej obdobju in prostoru, v katerem je večina iz skupine preživljala otroštvo ali mladost. Največ je bilo prikazanega fotografskega gradiva. Dejstvo je, da se marsikdo med njimi še dobro spominja podrobnosti iz svojega otroštva, ki bi tudi zaposlenim v arhivu kdaj lahko pomagale razrešiti kakšno nejasnost. Pomislimo samo na razne fotografije, ki so povsem brez opisov in datumov. Sodelovanje arhiva s starostniki bi torej lahko označili kot koristno za vse udeležene.

Arhiv pa smo predstavili tudi že nekaterim obiskovalcem iz tujine, saj imamo možnosti, da predavanje pripravimo v angleškem, nemškem, madžarskem ali hrvaškem jeziku.


V arhivski čitalnici
Učenci si ogledajo arhivsko čitalnico
V arhivskem skladišču so police na tirnicah in volani, s katerimi se regali premikajo
Učencem pokažemo tudi nekatere posebno zanimive primerke originalnega arhivskega gradiva
V restavratorski delavnici popravljamo poškodovano arhivsko gradivo
Učenka pri delu z originalnim arhivskim gradivom
Pisanje cehovskih učnih pisem
Učna pisma
Delo z mikrofilmskim čitalcem
Izdelava voščenega pečata
Delo študentov v čitalnici
Kaligrafska delavnica
Izdelava zloženk za učence iz prve triade
Zloženka o Miški Mici v arhivu
Zlatotisk v restavratorski delavnici