COBISS iskanje

Za osnovnošolce

Za osnovnošolce imamo pripravljeno predstavitveno učno uro, ki ima v glavnem podobno vsebino za vse osnovnošolce zadnje triade, razlikuje pa se glede na regijo, iz katere prihajajo. Pri predstavitvi namreč učencem pokažemo stare razglednice in fotografije njihovega domačega kraja oz. mestnega okoliša. Zanimiva je bila reakcija učencev, ki smo jim pokazali fotografijo njihove šole iz obdobja druge svetovne vojne, ko je stavbo zadela bomba. Bili so močno pretreseni in zaskrbljeni, ali so bili ob napadu poškodovani takratni učenci. Živahna debata se razvije tudi vedno, ko skupinam pokažemo posnetek franciscejskega katastra za njihov rojstni kraj, primerjava, kaj je ostalo od takrat in kaj vse je novo.

 

 

Z osnovnošolci po predhodnem dogovoru izvajamo tudi arhivske delavnice. Za materialne stroške (kaligrafija, pečatenje, tiskanje ...) znaša prispevek na udeleženca 1,5 €. Učenci se razdelijo na manjše skupine in se poskusijo v:

kaligrafiji, raziskovanju na mikrofilmih, restavratorski delavnici in delu z originalnim arhivskim gradivom.

 

Za učence pa pripravimo tudi delavnico o cehih, na kateri izvejo nekaj zanimivosti iz življenja obrtnikov v Mariboru nekoč, izdelajo pa si tudi lastno "učno pismo" z voščenim pečatom.

V arhivski čitalnici
Učenci si ogledajo arhivsko čitalnico
V arhivskem skladišču so police na tirnicah in volani, s katerimi se regali premikajo
Učencem pokažemo tudi nekatere posebno zanimive primerke originalnega arhivskega gradiva
V restavratorski delavnici popravljamo poškodovano arhivsko gradivo
Učenka pri delu z originalnim arhivskim gradivom
Pisanje cehovskih učnih pisem
Učna pisma
Delo z mikrofilmskim čitalcem
Izdelava voščenega pečata
Delo študentov v čitalnici
Kaligrafska delavnica
Izdelava zloženk za učence iz prve triade
Zloženka o Miški Mici v arhivu
Zlatotisk v restavratorski delavnici