COBISS iskanje

Storitve za uporabnike

Kontaktni podatki:

Oddaja vlog:

Telefon: (+386 2) 22 85 024

E-pošta: vloge@pokarh-mb.si 

Kontaktna oseba: arhivska svetovalka Suzana ČEH

Čitalnica:

Telefon: (+386) 2 22 85 021

E-pošta: knjiznica@pokarh-mb.si

Kontaktna oseba: arhivski svetovalec Leopold Mikec Avberšek

Splošne informacije:

Telefon: 02 22 85 011

E-pošta: info@pokarh-mb.si


Uradne ure:
ponedeljek od 8:00 do 12:00,
sreda od 8:00 do 12:00 in od 14:00 do 15:00,
petek od 8:00 do 12:00


Pokrajinski arhiv Maribor v sklopu svojega poslanstva in delovanj zagotavlja uporabnikom več vrst storitev. Te izvajamo tako na področju fizičnih oblik arhivskega gradiva kot tudi na področju digitaliziranih vsebin.

V čitalnici Pokrajinskega arhiva omogočamo neposredno uporabo tistega originalnega arhivskega gradiva, ki je javno dostopno v skladu z veljavno zakonodajo.  

Uporabnikom arhivskega gradiva je na razpolago tudi bogata knjižnica. Knjige si je mogoče izposoditi le v raziskovalne namene. Njihova uporaba je omejena le na čitalnico Pokrajinskega arhiva Maribor. Celoten knjižnični fond je popisan in dostopen v sistemu COBISS.  

Pokrajinski arhiv Maribor ima med drugim organizirano službo za izdajanje dokumentov, posredovanje potrdil ali overjenih prepisov oz. kopij arhivskega gradiva. V ta namen je potrebno podati ustrezno vlogo.

Na tej spletni strani pa posredujemo tudi povezave na različne digitalne vire, ki so javno dostopni in so posredno ali neposredno povezani za razumevanjem vsebin iz arhivskega gradiva, ki ga hranimo.

 

Dravograd
Evangeličanska cerkev v Mariboru
Brod čez Dravo pri Lovrencu na Pohorju
Otroška fotografija falskega grofa
Glavni trg v Mariboru
Gradnja hiše na Glavnem trgu v Mariboru
Grajski trg v Mariboru
Koroška ulica v Mariboru
Mariborska livarna nekoč
Slovenska ulica v Mariboru