COBISS iskanje

Uporabne povezave

Arhivsko gradivo, ki ga hranimo v Pokrajinskem arhivu Maribor je historično, geografsko, vsebinsko ali kako drugače povezano z arhivskimi in drugimi viri, ki jih različni ponudnik izbirajo in posredujejo v elektronski obliki. V nadaljevanju so objavljene povezave na izbrane vsebine in pripomočke, ki lahko raziskovalcem pomagajo pri njihovem znastveno raziskovalnem delu.


Slovenski arhivi na spletu:

 


Lokalni viri:

 • SIRAnet - Podatkovna zbirka slovenskih regionalnih arhivov
 • DUM/UKM - Domoznanska zbirka Univerzitetne knjžnice Maribor.

Nacionalni viri:

 • Dlib - Digitalna knjižnica Slovenije (NUK).
 • COBISS.SI - Kooperativni online bibliografski sistem in servisi.
 • KAMRA - digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin.

Mednarodni viri:

 • MOM - Monasterium.Net (več kot 100.000 srednjeveških listin iz več kot 50 evropskih arhivov).
 • MAPIRE - Zgodovinski zemljevidi Habsburškega imperija.
 • MGH - Monumenta Germaniae Historica.
 • SNAC - Scocial Networks and Archival Context

Pretvorniki

 • GROTEFEND - Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit von Dr. H. Grotefend.
 • PRETVORNIK MERSKIH ENOT - 150 različnih merskih enot, v 11 kategorijah: masa, volumen, dolžina, temperatura, površina, hitrost, tlak, kot, gostota, energija in moč.

Registri

 • RKD - Register nepremične kulturne dediščine.
 • IPRS - Poslovni register Slovenije (AJPES).

Slovarji

 • CAPPELLI - Adriano Cappelli: Lexicon Abbreviaturarum... (1928).
 • ADELUNG - Adelung, Johann Christoph: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart (1811).

Paleografija


Igrice

Dravograd
Evangeličanska cerkev v Mariboru
Brod čez Dravo pri Lovrencu na Pohorju
Otroška fotografija falskega grofa
Glavni trg v Mariboru
Gradnja hiše na Glavnem trgu v Mariboru
Grajski trg v Mariboru
Koroška ulica v Mariboru
Mariborska livarna nekoč
Slovenska ulica v Mariboru