COBISS iskanje

Izdaja dokumentov


Posebno obvestilo

Pokrajinski arhiv Maribor obvešča vse stranke, da bo v času načrtovanja selitve arhivskega gradiva iz dislociranega skladišča na drugo lokacijo

dostop in uporaba arhivskega gradiva iz dislociranega skladišča motena.


Roki za rešitev zadev izdaje overjenih kopij arhivskega gradiva se bodo podaljšali, prav tako pa bo omejena količina arhivskih škatel, ki jih je mogoče naročiti za uporabo v čitalnici.

V skladu s tem vas pozivamo, da vloge za izdajo overjenih kopij arhivskega gradiva in zahtev za vpogled v arhivsko gradivo oddate vsaj 21 dni preden jih potrebujete.


Potrudili se bomo vaše zahteve rešiti v čim krajšem času, vljudno pa vas naprošamo za razumevanje.

V okviru dejavnosti javnega pooblastila PAM izdaja (overjene) kopije oz. duplikate:

  • zaključnih spričeval, potrdil o opravljenih strokovnih in drugih izpitih, doseženi šolski izobrazbi itd.,
  • dokumentov za urejanje premoženjsko-pravnih zadev (zadeve v zvezi z nepremičninami, gradbena dokumentacija, zemljiškoknjižne listine, zadeve s področja socialnega varstva, itd.),
  • drugih dokumentov, ki jih posamezniki ali institucije potrebujejo pri svojem delu v skladu s pozitivno zakonodajo.

Pri oblikovanju zahtevkov je potrebno natančno opredeliti podatke o iskanem originalnem dokumentu, še posebej je potrebno biti pozoren na podatke, kot so:

  • datum (leto) izdaje,
  • naziv organa, ki je izdal ali sprejel dokument,
  • natančne osebne podatke, ki so bili veljavni v času nastanka dokumenta in podobno.

Za pridobitev prepisov ali kopij dokumentov ter potrdil je potrebno izpolniti ustrezen obrazec. Ti so uporabnikom na voljo v elektronski obliki.

Glede na zahteve je potrebno izpolniti obrazec in ga poslati na naš naslov:

Pokrajinski arhiv Maribor
Glavni trg 7
2000 Maribor

ali na elektronsko pošto: vloge@pokarh-mb.si.

Obrazec za gradbeno dokumentacijo  

Obrazec za šolsko dokumentacijo

Obrazec za ostale zadeve

Glede na način odlaganja in urejenost dokumentacije so zahtevani podatki nujni pogoj za iskanje.

Za vse informacije v zvezi z oddajo vloge smo vam po telefonu 02/228-05-24 na voljo v času uradnih ur:

  • ponedeljek od 8:00 do 12:00,
  • sreda od 8:00 do 12:00 in od 14:00 do 15:00,
  • petek od 8:00 do 12:00.


Oddaja vloge v pisarni za izdajo dokumentov je mogoča le v izjemnih primerih s predhodno najavo in ob dogovorjenem terminu.

Za urejanje dostopa v arhiv so spodaj navedeni kontaktni podatki:


Kontaktni podatki:

Pokrajinski arhiv Maribor
Glavni trg 7, 2000 Maribor
Telefon: (+386 2) 22 85 024
E-pošta: vloge@pokarh-mb.si 
Kontaktna oseba: arhivska svetovalka Suzana ČEH


Dravograd
Evangeličanska cerkev v Mariboru
Brod čez Dravo pri Lovrencu na Pohorju
Otroška fotografija falskega grofa
Glavni trg v Mariboru
Gradnja hiše na Glavnem trgu v Mariboru
Grajski trg v Mariboru
Koroška ulica v Mariboru
Mariborska livarna nekoč
Slovenska ulica v Mariboru