COBISS iskanje

Izdaja dokumentov


Pomembno obvestilo!

Spoštovani obiskovalci in uporabniki arhivskega gradiva,

sporočamo, da je zaradi preventivnih ukrepov ob razglasitvi epidemije od petka, 13. marca 2020 dalje, Pokrajinski arhiv Maribor ZAPRT za vse obiskovalce.

V tem času bomo sprejemali vaše vloge za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva po telefonu in e-pošti: vloge@pokarh-mb.si. Vloge bomo sprejemali in sproti reševali, za razjasnitev morebitnih nejasnosti pa na vlogo obvezno pripišite kontaktne podatke (telefon, e-pošto).

Ukrep velja tudi za naši enoti v Murski Soboti in Ravnah na Koroškem.

Kontaktni podatki:

Oddaja vlog:

Tel: 02/2285-024

E-pošta: vloge@pokarh-mb.si 

 

Čitalnica:

Tel: 02/2285-021

E-pošta: knjiznica@pokarh-mb.si

 

Splošne informacije:

E-pošta: info@pokarh-mb.si


Uradne ure:
ponedeljek od 8:00 do 12:00,
sreda od 8:00 do 12:00 in od 14:00 do 15:00,
petek od 8:00 do 12:00Pokrajinski arhiv Maribor obvešča vse stranke, da bo v času načrtovanja selitve arhivskega gradiva iz dislociranega skladišča na drugo lokacijo in oviranega dostopa do sedeža Pokrajinskega arhiva Maribor zaradi obnovitvenih del na Glavnem trgu in Koroški cesti,

dostop in uporaba arhivskega gradiva iz dislociranega skladišča motena.


Roki za rešitev zadev izdaje overjenih kopij arhivskega gradiva se bodo podaljšali iz standardnih 14 dni, prav tako pa bo omejena količina arhivskih škatel, ki jih je mogoče naročiti za uporabo v čitalnici.

V skladu s tem vas pozivamo, da vloge za izdajo overjenih kopij arhivskega gradiva in zahtev za vpogled v arhivsko gradivo oddate vsaj 21 dni preden jih potrebujete.


Potrudili se bomo vaše zahteve rešiti v čim krajšem času, vljudno pa vas naprošamo za razumevanje.

V okviru dejavnosti javnega pooblastila izdajamo kopije oz. duplikate:

  • zaključnih spričeval, potrdil o opravljenih strokovnih in drugih izpitih, doseženi šolski izobrazbi itd.,
  • dokumentov za urejanje premoženjsko-pravnih zadev (zadeve v zvezi z nepremičninami, gradbena dokumentacija, zemljiškoknjižne listine, zadeve s področja socialnega varstva, itd.),
  • drugih dokumentov, ki jih posamezniki ali institucije potrebujejo pri svojem delu v skladu s pozitivno zakonodajo.

Pri oblikovanju zahtevkov je potrebno natančno opredeliti podatke o iskanem originalnem dokumentu, še posebej je potrebno biti pozoren na podatke, kot so: datum (leto) izdaje, naziv organa, ki je izdal ali sprejel dokument, natančne osebne podatke, ki so bili veljavni v času nastanka dokumenta in podobno.

Za pridobitev prepisov ali kopij dokumentov ter potrdil je potrebno izpolniti ustrezen obrazec. Ti so uporabnikom na voljo v elektronski obliki. Glede na zahteve izpolnite obrazec in ga v elektronski obliki pošljite na naš elektronski naslov. 

Če iščeta podatke v zvezi z gradbeno dokumentacijo, nujno navedite še naslednje podatke:

  • naslov objekta
  •  na koga je bilo gradbeno dovoljenje izdano (investitor objekta)
  •  leto izdaje dovoljenja
  • kdo je izdal dovoljenje  (organ)

Glede na način odlaganja in urejenost dokumentacije so navedeni podatki nujni pogoj za iskanje. Sedanji naslov objekta ni zadovoljiva pomoč pri iskanju

Pravilnik o nadomestilih stroškov uporabe pri uporabi arhivskega gradiva v arhivih in storitev v Pokrajinskem arhivu Maribor

POMEMBNO!

Če obrazec oz. vlogo za izdajo dokumentov posredujete Pokrajinskemu arhivu Maribor po elektronski pošti, se morate dogovoriti o načinu podpisa vloge in  poravnave materialnih stroškov priprave dokumentov.

Obrazci so dostopni v treh formatih - lahko jih izpolnite v urejevalniku besedila (na voljo sta dva fomata) ali jih natisnete in nato ročno izpolnite (PDF format).

  • Obrazec za pripravo kopij, duplikatov ali prepisov dokumentov:

DOCX za izpolnjevanje v elektronski obliki, PDF za tiskanje, RTF za izpolnjevanje v starejših urejevalnikih besedila

  • Obrazec za pripravo kopij ali duplikatov dokumentov s področja izobraževanja (spričevala, zaključni izpiti ...):

DOCX za izpolnjevanje v elektronski obliki, PDF za tiskanje, RTF za izpolnjevanje v starejših urejevalnikih besedila.

 

Izpolnjen obrazec lahko tudi natisnete ter ga lastnoročno podpisanega oddate  osebno v sprejemni pisarni arhiva v času uradnih ur ali ga pošljete na naš naslov, po pošti ali po telefaksu. Ob dvigu izdanih dokumentov poravnate materialne stroške priprave dokumentov.


Kontaktni podatki:

Pokrajinski arhiv Maribor
Glavni trg 7, 2000 Maribor
Telefon: (+386 2) 22 85 024
Telefaks: (+386 2) 25 22 564
E-pošta: vloge@pokarh-mb.si 
Kontaktna oseba: arhivska svetovalka Suzana ČEH


Uradne ure:
ponedeljek od 8:00 do 12:00,
sreda od 8:00 do 12:00 in od 14:00 do 15:00,
petek od 8:00 do 12:00


Dravograd
Evangeličanska cerkev v Mariboru
Brod čez Dravo pri Lovrencu na Pohorju
Otroška fotografija falskega grofa
Glavni trg v Mariboru
Gradnja hiše na Glavnem trgu v Mariboru
Grajski trg v Mariboru
Koroška ulica v Mariboru
Mariborska livarna nekoč
Slovenska ulica v Mariboru