COBISS iskanje

Izdaja dokumentov


Pomembno obvestilo!

Pokrajinski arhiv Maribor obvešča vse stranke, da smo zaradi novega Gradbenega zakona v preteklih mesecih prejeli izjemno povečano število zahtev za izdajo overjenih kopij gradbenih in uporabnih dovoljenj.

V arhivu se nahaja arhivsko gradivo Upravne enote Maribor do leta 1982, novejše zadeve se nahajajo na Upravni enoti Maribor.

Roki za rešitev zadev izdaje overjenih kopij arhivskega gradiva se lahko zaradi navedenega podaljšajo,
vseeno pa se trudimo, da so rešene v roku 14 dni.

V skladu s tem vas pozivamo, da vlogo za izdajo overjenih kopij arhivskega gradiva oddate pravočasno.

Vljudno vas naprošamo za razumevanje.


V okviru dejavnosti javnega pooblastila izdajamo kopije oz. duplikate:

  • zaključnih spričeval, potrdil o opravljenih strokovnih in drugih izpitih, doseženi šolski izobrazbi itd.,
  • dokumentov za urejanje premoženjsko-pravnih zadev (zadeve v zvezi z nepremičninami, gradbena dokumentacija, zemljiškoknjižne listine, zadeve s področja socialnega varstva, itd.),
  • drugih dokumentov, ki jih posamezniki ali institucije potrebujejo pri svojem delu v skladu s pozitivno zakonodajo.

Pri oblikovanju zahtevkov je potrebno natančno opredeliti podatke o iskanem originalnem dokumentu, še posebej je potrebno biti pozoren na podatke, kot so: datum (leto) izdaje, naziv organa, ki je izdal ali sprejel dokument, natančne osebne podatke, ki so bili veljavni v času nastanka dokumenta in podobno.

Za pridobitev prepisov ali kopij dokumentov ter potrdil je potrebno izpolniti ustrezen obrazec. Ti so uporabnikom na voljo v elektronski obliki. Glede na zahteve izpolnite obrazec in ga v elektronski obliki pošljite na naš elektronski naslov. 

Če iščeta podatke v zvezi z gradbeno dokumentacijo, nujno navedite še naslednje podatke:

  • naslov objekta
  •  na koga je bilo gradbeno dovoljenje izdano (investitor objekta)
  •  leto izdaje dovoljenja
  • kdo je izdal dovoljenje  (organ)

Glede na način odlaganja in urejenost dokumentacije so navedeni podatki nujni pogoj za iskanje. Sedanji naslov objekta ni zadovoljiva pomoč pri iskanju

Pravilnik o nadomestilih stroškov uporabe pri uporabi arhivskega gradiva v arhivih in storitev v Pokrajinskem arhivu Maribor

POMEMBNO!

Če obrazec oz. vlogo za izdajo dokumentov posredujete Pokrajinskemu arhivu Maribor po elektronski pošti, se morate dogovoriti o načinu podpisa vloge in  poravnave materialnih stroškov priprave dokumentov.

Obrazci so dostopni v treh formatih - lahko jih izpolnite v urejevalniku besedila (na voljo sta dva fomata) ali jih natisnete in nato ročno izpolnite (PDF format).

  • Obrazec za pripravo kopij, duplikatov ali prepisov dokumentov:

DOCX za izpolnjevanje v elektronski obliki, PDF za tiskanje, RTF za izpolnjevanje v starejših urejevalnikih besedila

  • Obrazec za pripravo kopij ali duplikatov dokumentov s področja izobraževanja (spričevala, zaključni izpiti ...):

DOCX za izpolnjevanje v elektronski obliki, PDF za tiskanje, RTF za izpolnjevanje v starejših urejevalnikih besedila

 

Izpolnjen obrazec lahko tudi natisnete ter ga lastnoročno podpisanega oddate  osebno v sprejemni pisarni arhiva v času uradnih ur ali ga pošljete na naš naslov, po pošti ali po telefaksu. Ob dvigu izdanih dokumentov poravnate materialne stroške priprave dokumentov.

 


Kontaktni podatki:

Pokrajinski arhiv Maribor
Glavni trg 7, 2000 Maribor
Telefon: (+386 2) 22 85 024
Telefaks: (+386 2) 25 22 564
E-pošta: vloge@pokarh-mb.si
Kontaktna oseba: arhivska svetovalka Suzana ČEH

Uradne ure:

ponedeljek od 8:00 do 12:00,
sreda od 8:00 do 12:00 in od 14:00 do 15:00,
petek od 8:00 do 12:00

Dravograd
Evangeličanska cerkev v Mariboru
Brod čez Dravo pri Lovrencu na Pohorju
Otroška fotografija falskega grofa
Glavni trg v Mariboru
Gradnja hiše na Glavnem trgu v Mariboru
Grajski trg v Mariboru
Koroška ulica v Mariboru
Mariborska livarna nekoč
Slovenska ulica v Mariboru