COBISS iskanje

Enota za Koroško

 

DOKUMENTI POKRAJINSKEGA ARHIVA MARIBOR, KI SE NANAŠAJO NA KOROŠKO IN SE HRANIJO NA SEDEŽU ENOTE V RAVNHA NA KOROŠKEM, SO DOSTOPNI NA SEDEŽU ENOTE.

 

Pokrajinski arhiv Maribor hrani kar nekaj arhivskega gradiva, ki se nanaša na Koroško. Da je to arhivsko gradivo v znanstvenoraziskovalne in upravno-poslovne namene lažje dostopno tudi Korošcem, je uporaba tega gradiva možna tudi na sedežu enote Pokrajinskega arhiva Maribor na Ravnah na Koroškem.  

Čitalnica Pokrajinskega arhiva Maribor je na enoti odprta vsak četrtek med 9.00 in 13.00 uro.

Gradivo, ki bi ga radi pregledovali, lahko naročite z uporabo iskalnika SIRAnet, po telefonu (02 228 50 21 - čitalnica), po običajni pošti (Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor) ali po elektronski pošti.

Gradivo, ki ga želite pregledovati v četrtek, morate naročiti najkasneje v sredo, sicer se bo gradivo pripravilo šele za naslednji četrtek.

Na dan lahko naročite največ pet (5) tehnični enot gradiva. Glede na to, da lahko naročite tudi posamezne dokumente, združene dokumente ali serije, vam lahko pripravimo tudi več kot pet tehničnih enote gradiva. Priporočamo, da v takšnih primerih kontaktirate arhivskega svetovalca Leopolda Mikca Avberška  (02 228 50 21, polde.mikec@pokarh-mb.si, s katerim se boste lahko tudi podrobneje dogovorili o gradivu, ki ga želite raziskovati in ki vam bo dal tudi napotke pri vašem naročilu in raziskovanju.

Podrobnosti glede dostopa arhivskega gradiva, pogojev njegove uporabe, reproduciranja in izposoje si lahko preberete v čitalniškem redu.   

V pomoč pri raziskavah arhivskega gradiva je na razpolag Seznam arhivskih fondov in zbirk s področja Koroške.

Gradivo, ki se nanaša na Koroško se nahaja tudi v drugih fondih in zbirkah regionalnih arhivov v okviru arhivskega informacijskega sistema slovenskih regionalnih arhivov SIRAnet in arhivskega informacijskega sistema Arhiva Republike Slovenije.

Uporabnikom omogočamo tudi poizvedovanje v izbranih tujih arhivskih informacijskih sistemih.

 

 

Skica meja trga Vuzenica iz leta 1797
Vojaška obmejna posadka pri Ternegu nad Radljami ob Dravi, 1919
Planinska knjiga obiskovalcev Uršlje gore, 1892-1898
Osnovna šola Ravne na Koroškem
Dravograd