COBISS iskanje

Enota za Prekmurje

Pokrajinski arhiv Maribor skladno z veljavno zakonodajo opravlja javno arhivsko službo za celotno območje Prekmurja (Upravna enota Murska Sobota in Upravna enota Lendava). Da bo do sedaj zbrano in ohranjeno arhivsko gradivo lažje dostopno tudi Prekmurcem v znanstvenoraziskovalne in upravno-poslovne namene je uporaba tega gradiva zagotovljena tudi v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota (PIŠK).

Čitalnica Pokrajinskega arhiva Maribor - enota za Pomurje bo v PIŠK odprta od 1. junija 2016 vsako sredo med 8.00 in 14.00 uro ob predhodni najavi.

Gradivo, ki bi ga radi pregledovali, lahko naročite z uporabo iskalnika SIRAnet, po telefonu (02 228 50 21 - čitalnica), po običajni pošti (Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor) ali po elektronski pošti.

Gradivo, ki ga želite pregledovati v sredo, morate naročiti najkasneje v ponedeljek, sicer se bo gradivo pripravilo šele za naslednjo sredo.

Na dan lahko naročite največ tri (3) tehnične enote gradiva. Glede na to, da lahko naročite tudi posamezne dokumente, združene dokumente ali serije, vam lahko pripravimo tudi več kot tri popisne enote gradiva. Priporočamo, da v takšnih primerih kontaktirate arhivsko svetovalko Gordano Šövegeš Lipovšek (02 228 50 31, elektronska pošta: gordana.soeveges@pokarh-mb.si. Z njo se boste tudi podrobneje dogovorili o gradivu, po katerem želite raziskovati.

Podrobnosti glede dostopa arhivskega gradiva, pogojev njegove uporabe, reproduciranja in izposoje, si lahko preberete v čitalniškem redu.

V pomoč pri raziskavah arhivskega gradiva je na razpolago Seznam arhivskih fondov in zbirk s področja Prekmurja.

Gradivo, ki se nanaša na Prekmurje se nahaja tudi v drugih fondih in zbirkah regionalnih arhivov v okviru arhivskega informacijskega sistema slovenskih regionalnih arhivov SIRAnet in arhivskega informacijskega sistema Arhiva Republike Slovenije.

Uporabnikom omogočamo tudi poizvedovanje v izbranih tujih arhivskih informacijskih sistemih.

 

Hiša v Ižakovcih
Poročna matična knjiga za Črenšovce
Razglas Vilmoša Tkalca, ustanovitelja Prekmurske republike
Fotografija tromejnika in komisije za rekonstrukcijo madžarske državne meje iz leta 1932
Odkritje spomenika zmage v Murski Soboti, 12. 8. 1945
Gradbeni načrt za bolnišnico v Murski Soboti
Terezijanski urbar v prekmurščini iz 18. stoletja
Izdelava vil - Mala Polana
Razglednica s Prekmurja
Razglednica Murske Sobote