COBISS iskanje

Mednarodna konferenca


TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

13. - 14. oktober 2021
Spletna izvedba


Konferenco bo z uvodnim nagovorom otvorila državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, dr. Ignacija Fridl Jarc.

Prvi dan konference bomo posvetili aktualni temi delovanja arhivov v času epidemije. Dr. Zdenka Semlič Rajh, direktorica Zgodovinskega arhiva Ljubljana bo orisala poslovanje slovenskih arhivov s strankami in uporabniki v času zaprtja inštitucij in v času njihovega omejenega delovanja. Kolegi iz arhiva RTV Slovenija so pripravili nekaj raziskav na temo dela v arhivu od doma ter primerjali delo v arhivu v prvem in drugem valu epidemije. Prisluhnili bomo izkušnjam arhivov po svetu, ki so se znašli v podobni situaciji epidemije.

V času omejenega dostopa do storitev je zelo pomembno tudi varovanje osebnih podatkov, ki ga v svoji predstavitvi obravnava dr. Boštjan Lesjak iz podjetja Datainfo.

Drugi dan konference je namenjen poslovanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom pri ustvarjalcih. Najprej nam bo dr. Tatjana Hajtnik iz Arhiva Republike Slovenije predstavila rezultate projekta Slovenski elektronski arhiv, predstaviki podjetja Mikrografija pa rešitev za skeniranje občutljivega gradiva. Mag. Hedvika Zdovc iz Zgodovinskega arhiva Celje bo predstavila Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi, Petra Iskra iz RTV Slovenija pa pripravo klasifikacijskega načrta v njihovem zavodu.

Da ne pozabimo na klasično arhiviranje dokumentacije, nam bo Marko Kac iz podjetja Trevis predstavil prihodnost inteligentnega arhiviranja s pomočjo inovativnega sistema za optimizacijo arhivskega prostora, Monika Čuš iz Zgodovinskega arhiva na Ptuju pa stanje materialnega varstva gradiva na območju Ptuja in Ormoža. Še več zanimivosti bodo predstavili kolegi iz Zgodovinskega arhiva Celje, Arhiva Republike Slovenije ter Narodnega muzeja Slovenije.

Vljudno vabljeni.
Konferenco bo mogoče spremljati na spodnjih povezavah:

SREDA, 13. 10. 2021

ČETRTEK, 14. 10. 2021


Med konferenco vas vabimo v sobo za klepet, kjer lahko poklepetate z ostalimi udeleženci.

SOBA ZA KLEPET


Udeležba na konferenci izpolnjuje pogoj za obvezno dopolnjevanje in obnovo pridobljenega strokovnega znanja, ki ga zahteva 10. člen Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016).

 

Kotizacija: 100 EUR (brez DDV) - poravna se na podlagi računa po končani konferenci.

 

Izobraževanje bo potekalo na daljavo s pomočjo aplikacije ZOOM, povezavo za dostop boste prejeli dan pred začetkom na naslov elektronske pošte (udeleženca), ki ga boste navedli ob prijavi.

Za nemoteno spremljanje in sodelovanje potrebujete: računalnik z dostopom do spleta, delujoče zvočnike in mikrofon (kamera ni obvezna).

Potrdilo o udeležbi udeleženci prejmejo po elektronski pošti.

 Konferenca 2020

Konferenca 2019

Konferenca 2018

Prispevki s konferenc 2008-2017

 Konferenca 2019

Konferenca 2018

Prispevki s konferenc 2008-2017