COBISS iskanje

Mednarodna konferenca


TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

Hotel Radin, Radenci

 

Naslednja konferenca bo potekala

od 8. do 10. aprila 2020.

 

Razpis tem je zaključen. ---->

Ponudba za razstavljavce (predstavitev podjetja, izdelkov, storitev).

Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja vsako leto združuje strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Vsakoletne teme konference se dotikajo tako strokovnih in znanstvenih vprašanj arhivske teorije in prakse ter praktičnih vprašanj zaposlenih, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom. Obojim želimo ponuditi aktualne informacije s področja zakonodaje, standardov in priporočil, ki urejajo arhivsko dejavnost.

Vsako leto vabimo arhiviste, strokovne delavce s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom, strokovne delavce drugih sorodnih disciplin ter osebe, ki z dokumentarnim in arhivskim gradivom rokujejo pri ustvarjalcih arhivskega gradiva, da na konferenci predstavijo prispevke, vezane na vodilno temo, ki jo določimo vsako leto sproti, ter s področij, ki so aktualna vsako leto.

SLOVENSKA ARHIVSKA IN SORODNA ZAKONODAJA

 • Izvajanje slovenske arhivske zakonodaje v praksi
 • Zahteve novosprejete zakonodaje s področja arhivske dejavnosti
 • Zahteve zakonodajnih aktov, ki vplivajo na izvajanje arhivske zakonodaje v Sloveniji (avtorske pravice, zaščita osebnih podatkov, dostop do informacij javnega značaja in njihova ponovna uporaba ...)

DOLGOROČNA HRAMBA IN E-ARHIVIRANJE

 • e-arhivi
 • e-poslovanje
 • e-uprava, e-šolstvo, e-zdravstvo

DIGITALIZACIJA

 • Priprava gradiva na digitalizacijo (popisovanje, standardi)
 • Postopki digitalizacije
 • Dostop do digitaliziranega gradiva in njegova uporaba
 • Predstavitev izvedenih projektov digitalizacije

UPRAVLJANJE Z GRADIVOM PRI USTVARJALCIH

 • Postopek prevzemanja gradiva in sodelovanje z arhivom
 • Problemi odbiranja in izločanja dokumentarnega gradiva
 • Valorizacija ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva
 • Klasifikacijski načrti
 • Urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva s pomočjo zunanjega izvajalca (postopek, izkušnje)
 • Upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom (izkušnje ustvarjalcev)
 • Notranja pravila (postopek sprejemanja, ustvarjalci, ponudniki)
 • Materialno varovanje gradiva pri ustvarjalcih

MATERIALNO VAROVANJE ARHIVSKEGA GRADIVA

 • Skrb za materialno varstvo arhivskega gradiva
 • Tehnična oprema delovnih in skladiščnih prostorov
 • Posledice neustreznih pogojev hrambe na arhivskem gradivu
 • Konservacija in restavracija arhivskega gradivaKonferenca 2019

Konferenca 2018

Prispevki s konferenc 2008-2017