Iskanje arhivskega gradiva
COBISS iskanje

Konferenca v Radencih

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI 
KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

Mednarodna konferenca, ki jo Pokrajinski arhiv Maribor tradicionalno organizira v Hotelu Radin v Radencih, poteka že skoraj 40 let. Vsako leto združuje strokovnjake strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Mednarodna konferenca je bila v letu 2017 izvedena med 5. in 7. aprilom. V treh dneh so se predstavili strokovnjaki s področja arhivske in sorodnih dejavnosti, ki so nas seznanili z najnovejšimi dogajanji in izkušnjami iz prakse.

Program konference 2017

Teksti predstavitev so objavljeni v zborniku konference 2017. 

Sprejeti zaključki mednarodne konference
 

Glavna tema letošnje konference je bila Digitalno in digitalizirano: Arhivsko gradivo včeraj, danes in jutri. Prvi dan konference so se predstavili strokovnjaki iz Slovenije, Nemčije, Avstrije, Švice, Gruzije, Brazilije, Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine. Predstavljenih je bilo nekaj uspešnih primerov digitalizacije arhivskega gradiva, od zemljiških in matičnih knjig do zasebnega arhivskega gradiva ter 3D digitalizacije voščenih pečatov.

Predavali so:

 • dr. Thomas Aigner, Avstrija
 • dr. Joachim Kemper, Nemčija
 • Igor Filipič, Slovenija
 • mag. Anton Vatcharadze, Gruzija
 • Vlatka Lemić, Hrvaška
 • Adnan Tinjić, Bosna in Hercegovina
 • mag. Carolina de Oliveira, Brazilija
 • Martin Kunz, Švica
 • mag. Mario Klačmer, Hrvaška 
 • mag. Ivica Metlikovec, Slovenija
 • Jovica Zeković, Srbija
 • Karmen Matković, Slovenija
Z vedno aktualnim vprašanjem izvornega digitalnega gradiva in njegovo dolgoročno hrambo oz. arhiviranjem se ukvarjamo arhivisti in informatiki iz vse Slovenije v okviru projekta e-ARH.si: ESS, na konferenci smo tako v okviru sekcije za ustvarjalce poskušali razčistiti vprašanja, ki se ob tem pojavljajo.

Predavali so:

 • dr. Hrvoje Stančić, Hrvaška - Zaupanje v e-upravo
 • dr. Tatjana Hajtnik, ARS, Slovenija - Pretvorba e-dokumentov (Standard ISO 13008)
 • Vesna Gotovina in mag. Hedvika Zdovc, ARS, ZAC, Slovenija - Prevzemanje arhivskega gradiva iz ISUD
 • dr. Jože Škofljanec, ARS, Slovenija - Varovanje digitalnega arhivskega gradiva pred izročitvijo in ob njej
 • Mojca Kosi, ARS, Slovenija - Dostop do e-gradiva za invalide
Sekcija za arhivske strokovne delavce je letos obravnavala novosti na področju strokovne obdelave arhivskega gradiva v arhivih. Predavatelji so se konkretno posvetili popisovanju arhivskega gradiva v skladu s standardom RiC. Delavnico so izvedli:
 • dr. Miroslav Novak, Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija
 • dr. Zdenka Semlič Rajh, Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija
 • dr. Bogdan Florin Popovici, Romunski državni arhiv, Romunija
 • Selma Isić, Arhiv Tuzelskega kantona, Bosna in Hercegovina

Zadnji dan konference je bil namenjen aktualnim vprašanjem tako pri ustvarjalcih arhivskega gradiva, kot tudi v arhivih. Eno izmed danes bolj perečih vprašanje je uvajanje elektronskega poslovanja v mnogih zavodih, podjetjih in drugih institucijah.

Izmenjava izkušenj je vedno odlična metoda pridobivanja novih znanj in nasvetov, zato smo v petkovem delu konference pripravili nekaj predavanj na temo uvajanja e-poslovanja ter problematiko rokovanja z dokumenti, ki vsebujejo občutljive osebne podatke. Uvajanje e-poslovanja oz. urejanje pisarniškega poslovanja so predstavili tudi predstavniki podjetja, ki se ukvarja z distribucijo električne energije in dveh izobraževalnih ustanov.

Predstavili so se: 

 • Bogomil Jelenc, Elektro Maribor d. o. o.
 • Damjan ERHATIČ, Ludvik ROGAN, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Slovenija
 • dr. Peter Pavel KLASINC, Katedra za arhivistiko in dokumentologijo na AMEU ECM, Maribor in Tadej VOZELJ, Mikrografija d. o. o, Novo mesto, Slovenija
 • Žarko ŠTRUMBL, mag. Gašper ŠMID, Arhiv Republike Slovenije, Slovenija
 • dr. Izet ŠABOTIĆ, Filozofska fakulteta Univerze v Tuzli, Bosna in Hercegovina
 • Klavdija ZUPANČIČ, Koper, Vladimir DROBNJAK, Pokrajinski arhiv Koper, Slovenija
 • Gregor ŠKAFAR, Nadškofijski arhiv Maribor, Slovenija
 • mag. Lilijana URLEP, Nadškofijski arhiv Maribor, Slovenija
 • Jože GLAVIČ, mag. Mitja SADEK, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Slovenija
 • Iztok HOTKO, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Slovenija
 • Aleksander LAVRENČIČ, RTV Slovenija, Slovenija

Konfrenco so omogočili: 

Informacije za oglaševalce.


Ob konferenci vsako leto izzide tudi zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov, ki prinaša tekste vseh prijavljenih prispevkov in je objavljen na dan konference.

Spletna stran zbornika

Zbornik izhaja že 16. let, zadnji trije so tudi recenzirani in dostopni preko spleta. Do leta 2012 so zborniki izhajali v tiskani obliki, od 2013 naprej pa le še elektronsko (na CD-ju in na spletu).

Zborniki preteklih konferenc

 Zaključki konference 2017

Program konference 2014

Fotografije s konferene 2016

Fotografije s konference 2015

Fotografije s konference 2014

Priporočila preteklih konferenc

Nekaj fotografij s konference 2013