COBISS iskanje

Konferenca v Radencih

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI 
KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

 

Radenci, 3. - 5. april 2019

Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja vsako leto združuje strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.


V letu 2019 bomo posebno pozornost namenili temi

osebni in drugi občutljivi podatki pri ustvarjalcih in v arhivih (zbiranje, obdelava, varovanje)

 

RAZPIS TEM

(pdf)

Naslovna tema ponuja mnogo možnosti: predstavitev implementacije GDPR, morebitne prakse in kršitve, sprejetje novega Zakona o varstvu osebnih podatkov, vpliv novih aktov na arhivsko strokovno delo: popisovanje in objavljanje virov, vrednotenje in prevzemanje arhivskega gradiva ter ne nazadnje tudi dostop do njega.


Informacije za oglaševalce


Predstavljene teme so v obliki člankov objavljene v reviji

Moderna arhivistika, letnik 1, 2018

Spletna stran zbornika (2008-2017)

Od leta 2001 do 2017 je ob vsaki konferenci izšel zbornik, na spletu so prosto dostopni članki od leta 2008 naprej. Do leta 2012 so zborniki izhajali v tiskani obliki, od 2013 naprej pa le še elektronsko (na CD-ju in na spletu).

 Zaključki konference 2018

Program konference 2018

Zaključki konference 2017

Program konference 2014

Fotografije s konferene 2016

Fotografije s konference 2015

Fotografije s konference 2014

Priporočila preteklih konferenc

Nekaj fotografij s konference 2013