COBISS iskanje

Konferenca v Radencih

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI 
KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

Mednarodna konferenca, ki jo Pokrajinski arhiv Maribor tradicionalno organizira v Hotelu Radin v Radencih, poteka že skoraj 40 let. Vsako leto združuje strokovnjake strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Mednarodna konferenca bo v letu 2018 potekala

od 11. do 13. aprila 2018

v hotelu Radin v Radencih.

V treh dneh so bodo z zanimivimi temami ponovno predstavili strokovnjaki s področja arhivske in sorodnih dejavnosti, ki nas bodo seznanili z najnovejšimi dogajanji in izkušnjami iz prakse.


Program konference 2018

Prijavnica

Izpostavljamo

Predstavitve, ki obravnavajo naslednje teme:

  • uvedbo nove Uredbe o dokumentarnem in arhivskem gradivu (dr. Bojan Cvelfar, dr. Tatjana Hajtnik, mag. Nada Čibej)
  • tehnične vidike dolgoročne hrambe - formati, ohranjanje e-pošte, AV gradiva (Arhiv Republike Slovenije, projekt e-ARH.si)
  • informacijsko varnostjo - nevarnosti e-poslovanja, potreba po varnostnih pregledih (primer podjetja Mariborski vodovod, d. d.)
  • digitalizacijo in dostop do arhivskega gradiva in njegovo uporabo,
  • sodelovanje med arhivi in ustvarjalci.

Delavnica o notranjih pravilih s praktičnimi primeri

dr. Jože Škofljanec, Arhiv Republike Slovenije

Delavnica je namenjena članom skupin, ki pripravljajo notranja pravila (lastna ali prevzem vzorčnih) ne glede na okolje, iz katerega prihajajo.

Obravnavane teme:

  • začetek priprav na zajem in hrambo,
  • procesi zajema in hrambe,
  • naloge prevzemnikov vzorčnih notranjih pravil.

Informacije za oglaševalce

 


Ob konferenci vsako leto izzide tudi zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov, ki prinaša tekste vseh prijavljenih prispevkov in je objavljen na dan konference.

Spletna stran zbornika

Zbornik izhaja že 16. let, zadnji trije so tudi recenzirani in dostopni preko spleta. Do leta 2012 so zborniki izhajali v tiskani obliki, od 2013 naprej pa le še elektronsko (na CD-ju in na spletu).

Zborniki preteklih konferenc

 Zaključki konference 2017

Program konference 2014

Fotografije s konferene 2016

Fotografije s konference 2015

Fotografije s konference 2014

Priporočila preteklih konferenc

Nekaj fotografij s konference 2013