COBISS iskanje

Radenci 2019

Mednarodna konferenca

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

Radenci, 3. - 5. april 2019

Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja vsako leto združuje strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Program konference 2019

Knjiga povzetkov

Zaključki konference

Moderna arhivistika - prispevki s konference

V letu 2019 smo glavno pozornost namenili temam s področja zbiranja, obdelave in varovanja osebnih in drugih občutljivih podatkov pri ustvarjalcih in v arhivih.

Prvi dan konference smo začeli s predavanjem mag. Matjaža Dreva, državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov, ki je v uvodnem predavanju izpostavil problematiko varovanja osebnih podatkov v kontekstu hrambe arhivskega gradiva. V nadaljevanju so svoje izkušnje z implementacijo določil GDPR predstavili strokovni sodelavci RTV Slovenija, arhivski kolegi iz Slovenije in tujine, podjetje Mikrografija d. o. o. pa se je v svoji predstavitvi dotaknilo posebnih vrst osebnih podatkov. Dr. Tatjana Hajtnik iz Arhiva Republike Slovenije, vodja projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020, je predstavila napredek na projektu vzpostavljanja slovenskega elektronskega arhiva.

V četrtek smo v okviru projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020 pripravili delavnico o notranjih pravilih katere nosilec in izvajalec je bil dr. Jože Škofljanec iz Arhiva Republike Slovenije. Delavnica je bila izvedena v dveh delih. Prvi del je bil namenjen izvedbi priprave na zajem in hrambo, drugi pa pripravi določb z opisi postopkov v notranjih pravilih. Na obeh delavnicah so udeleženci aktivno sodelovali s primeri iz lastne prakse, v njunem okviru pa so bili predstavljeni oz. oblikovani primeri, s pomočjo katerih bodo udeleženci lažje pripravili svoja notranja pravila.

Sekcija za arhivske strokovne delavce je letos prinesla novosti na področju strokovne obdelave arhivskega gradiva v arhivih. Predavatelji so se posvetili popisovanju arhivskega gradiva.

Zadnji dan konference je bil namenjen aktualnim vprašanjem pri ustvarjalcih arhivskega gradiva in v arhivih. Pripravili smo nekaj zanimivih predavanj, ki so se nanašala na praktično delo pri ustvarjalcih. Robert Obrul iz Srednje šole Slovenska Bistrica je  predstavil vpliv uredbe GDPR na uporabo e-dnevnika in e-redovalnice v srednji šoli, Mirjana Kontestabile iz Pokrajinskega arhiva Koper pa varstvo osebnih podatkov na področju vzgoje in izobraževanja.

Zelo aktualna pa so tudi določila novega Pravilnika o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi, ki je še v nastajanju, Vesna Gotovina iz Arhiva Republike Slovenije pa je osvetlila njegove najpomembnejše novosti.

Sklepni del konference je bil namenjen Uredbi o upravnem poslovanju s poudarkom na arhivskem gradivu, ko jo je predstavila predavateljica mag. Milena Pečovnik iz Upravne akademije.

Hvala vsem, ki ste se nam tudi letos pridružili.

 


***************************************************

RAZPIS TEM (pdf)

Naslovna tema ponuja mnogo možnosti: predstavitev implementacije GDPR, morebitne prakse in kršitve, sprejetje novega Zakona o varstvu osebnih podatkov, vpliv novih aktov na arhivsko strokovno delo: popisovanje in objavljanje virov, vrednotenje in prevzemanje arhivskega gradiva ter ne nazadnje tudi dostop do njega.