COBISS iskanje

Radenci 2018

Mednarodna konferenca je v letu 2018 potekala

od 11. do 13. aprila 2018

v hotelu Radin v Radencih.

V treh dneh so se z zanimivimi temami ponovno predstavili strokovnjaki s področja arhivske in sorodnih dejavnosti, ki so nas seznanili z najnovejšimi dogajanji in izkušnjami iz prakse na vodilno temo Dostop do arhivskega gradiva in njegova uporaba.

Program konference 2018

Knjiga povzetkov 2018

Zaključki konference 2018

Članki s konference 2018

Mednarodna konferenca je leta 2018 potekala od 11. do 13. aprila. V treh dneh so se predstavili strokovnjaki s področja arhivske in sorodnih dejavnosti, ki so nas seznanili z najnovejšimi dogajanji in izkušnjami iz prakse.

Prvi dan konference so se predstavili strokovnjaki iz Slovenije, Nemčije, Švice, Madžarske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Predstavljeni so bili različni vidiki dostopanja do arhivskega gradiva in nekaj uspešnih primerov digitalizacije arhivskega gradiva, od digitalizacije dokumentacije v državni agenciji in mestnem arhivu do digitalizacije starih registrov, kartotek in fondov.

Poudarek smo dali tudi informacijski varnosti pri e-poslovanju, na tem področju je svojo prakso predstavilo podjetje Mariborski vodovod d. d. svoje rešitve pa podjetji Mikrografija d. o. o. in scope solutions a.g.

V četrtek smo za vas pripravili delavnico o notranjih pravilih: Prvi koraki k pripravi notranjih pravil s praktičnimi primeri, katere nosilec je bil dr. Jože Škofljanec iz Arhiva Republike Slovenije. Delavnica je bila namenjena članom skupin, ki pripravljajo notranja pravila (lastna ali prevzem vzorčnih) ne glede na okolje, iz katerega prihajajo.

Vedno aktualno je tudi vprašanje izvornega digitalnega gradiva. S tem in njegovo dolgoročno hrambo oz. arhiviranjem se ukvarjamo arhivisti in informatiki iz vse Slovenije v okviru projekta e-ARH.si: ESS, na konferenci pa smo poskušali odgovoriti na vprašanja, ki se ob tem pojavljajo.

Sekcija za arhivske strokovne delavce je prinesla novosti na področju strokovne obdelave arhivskega gradiva v arhivih. Predavatelji so se posvetili popisovanju arhivskega gradiva.

Zadnji dan konference je bil namenjen aktualnim vprašanjem tako pri ustvarjalcih arhivskega gradiva kot tudi v arhivih. Še vedno je bila zelo aktualna nova Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki so jo bodo predstavili dr. Bojan Cvelfar in dr. Tatjana Hajtnik iz Arhiva Republike Slovenije ter mag. Nada Čibej iz Pokrajinskega arhiva Koper.

Konferenco so omogočili: