COBISS iskanje

Dodatno izobraževanje

Arhiviranje dokumentacije

Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/2016), v 10. členu določa, da so delavci, ki delajo z dokumentarnim gradivom, dolžni po uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti redno pridobivati dodatno strokovno znanje. Za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja se mora uslužbenec na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga organizirajo pristojni arhivi.


‼️NOV TERMIN: 19. november 2020‼️

Čas izobraževanje: 10.00 - 13.00
Lokacija: spletno izobraževanje z uporabo aplikacije ZOOM
Cena udeležbe:
60,00 EUR (brez DDV) - se poravna na podlagi računa izstavljenega po končanem izobraževanju

PROGRAM

Materialno varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri ustvarjalcih
Gordana Šövegeš Lipovšek, arhivska svetovalka

Priprava arhivskega gradiva in postopek predaje pristojnemu arhivu
mag. Nina Gostenčnik, arhivska svetovalkaUdeležba na izobraževanju izpolnjuje pogoj za obvezno dopolnjevanje in obnovo pridobljenega strokovnega znanja, ki ga zahteva 10. člen Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016).

Izobraževanje bo potekalo na daljavo s pomočjo aplikacije ZOOM, povezavo za dostop boste prejeli 15 minut pred začetkom preko elektronske pošte (udeleženca), ki jo boste navedli ob prijavi.

Za nemoteno spremljanje in sodelovanje na seminarju je potrebno imeti: računalnik z dostopom do spleta, delujoče zvočnike in mikrofon (kamera ni obvezna).

Potrdilo o udeležbi udeleženci prejmejo po elektronski pošti.


Gumb za prijavo

VSA PROSTA MESTA SO ŽE ZASEDENA

Za vse informacije smo dosegljivi na naslovu: usposabljanje@pokarh-mb.si.


Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, v 10. členu določa, da so delavci dolžni po uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti redno pridobivati dodatno strokovno znanje. Za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja se mora uslužbenec na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga za organizira pristojni arhiv.

V primeru, da pristojni arhiv v okviru rednega sodelovanja z uslužbencem javnopravne osebe, ki upravlja z dokumentarnim gradivom, pred potekom treh let po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti uslužbenca ugotovi, da ta uslužbenec izvršuje dolžnosti glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva, mu lahko pristojni arhiv izda potrdilo o izpolnjevanju zahtev za triletno obdobje brez udeležbe na strokovnem izobraževanju iz drugega odstavka tega člena.