COBISS iskanje

Dodatno izobraževanjeNa podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006 in 51/2014) in v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016) Pokrajinski arhiv Maribor organizira dodatno izobraževanje s temo

Arhiviranje kadrovske dokumentacije s poudarkom na rokih hrambe

Datum izobraževanja: 7. november 2019

Čas izobraževanje: 9.00 - 11.00

Lokacija: IC Piramida, Park mladih 3, Maribor (velika predavalnica) - lokacija

Cena udeležbe: 60,00 EUR (brez DDV)

Izobraževanje je namenjeno osvetlitvi znanja s področja hrambe kadrovske dokumentacije (osebnih map, kadrovskih evidenc in ostale kadrovske dokumentacije). Predavateljica Andreja S. Koderman bo izpostavila zakonske podlage za nastanek in hrambo dokumentov, ki dokazujejo določene kadrovske postopke, ki jih pogosto preverja tudi inšpektor za delo. Posamezne dokumente bo presodila tudi z vidika GDPR in ZVOP-1 in prihajajočim ZVOP-2.

Vsa prosta mesta so že zasedena.

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest oz. najkasneje do 5 dni pred razpisanim terminom.

Za morebitne dodatne informacije vam je na voljo arhivska svetovalka mag. Nina Gostenčnik (tel.: 02 2285 022 ali e-pošta: usposabljanje@pokarh-mb.si).

Udeležba na izobraževanju izpolnjuje pogoj za obvezno dopolnjevanje in obnovo pridobljenega strokovnega znanja, ki ga zahteva 10. člen Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016).


Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, v 10. členu določa, da so delavci dolžni po uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti redno pridobivati dodatno strokovno znanje. Za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja se mora uslužbenec na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga za organizira pristojni arhiv.

V primeru, da pristojni arhiv v okviru rednega sodelovanja z uslužbencem javnopravne osebe, ki upravlja z dokumentarnim gradivom, pred potekom treh let po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti uslužbenca ugotovi, da ta uslužbenec izvršuje dolžnosti glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva, mu lahko pristojni arhiv izda potrdilo o izpolnjevanju zahtev za triletno obdobje brez udeležbe na strokovnem izobraževanju iz drugega odstavka tega člena.