COBISS iskanje

Dodatno izobraževanje

Dodatno spletno izobraževanje

Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije - računovodsko davčni vidik

Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, v 10. členu določa, da so delavci dolžni po uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti redno pridobivati dodatno strokovno znanje. Za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja se mora uslužbenec na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga za organizira pristojni arhiv.

Pokrajinski arhiv Maribor 13. oktobra 2020 pripravlja dodatno izobraževanje na temo elektronskega arhiviranja računovodske dokumentacije, ki ga bo izvedla strokovna predavateljica iz področja davkov in računovodstva, Biserka Šubelj.

Predavateljica bo v seminarju podala odgovore na mnoga vprašanja, s katerimi se soočamo pri delu z dokumentarnim in arhivskim gradivom:

  • Katere dokumente uvrščamo pod računovodsko-davčno dokumentacijo in evidence, ki se morajo arhivirati?
  • Koliko časa in kako se morajo računovodsko-davčna dokumentacija in evidence hraniti?
  • Ali je elektronska oblika arhiviranja računovodske dokumentacije z izdajo e-računov obvezna?
  • Kaj pomeni elektronska oblika arhiviranja in ali sta PDF- in JPG-oblika ustrezni elektronski obliki arhiviranja?
  • Kaj o elektronskem arhiviranju določajo davčni in računovodski predpisi?
  • Kakšne so prednosti in slabosti elektronskega arhiviranja?
  • Kaj naj vsebujejo notranji akti o elektronskem arhiviranju računovodske dokumentacije?
  • Za katero računovodsko davčno dokumentacijo je elektronsko arhiviranje obvezno?

Udeležba na izobraževanju izpolnjuje pogoj za obvezno dopolnjevanje in obnovo pridobljenega strokovnega znanja, ki ga zahteva 10. člen Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016).


Datum izobraževanja: 13. oktobra 2020

Čas izobraževanje: 10.00 - 13.00

Lokacija: spletno izobraževanje

Cena udeležbe: 60,00 EUR (brez DDV) - se poravna na podlagi računa po končanem izobraževanju

Izobraževanje bo potekalo na daljavo s pomočjo aplikacije jitsi, bližnjico za predavanje boste prejeli 15 minut pred začetkom preko elektronske pošte (udeleženca), ki jo boste navedli ob prijavi.

Za nemoteno spremljanje in sodelovanje na seminarju je potrebno imeti: računalnik z dostopom do spleta, delujoče zvočnike in mikrofon (kamera ni obvezna).

Potrdilo o udeležbi udeleženci prejmejo po elektronski pošti.


Gumb za prijavo

Za vse informacije smo dosegljivi na naslovu: usposabljanje@pokarh-mb.si.


Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, v 10. členu določa, da so delavci dolžni po uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti redno pridobivati dodatno strokovno znanje. Za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja se mora uslužbenec na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga za organizira pristojni arhiv.

V primeru, da pristojni arhiv v okviru rednega sodelovanja z uslužbencem javnopravne osebe, ki upravlja z dokumentarnim gradivom, pred potekom treh let po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti uslužbenca ugotovi, da ta uslužbenec izvršuje dolžnosti glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva, mu lahko pristojni arhiv izda potrdilo o izpolnjevanju zahtev za triletno obdobje brez udeležbe na strokovnem izobraževanju iz drugega odstavka tega člena.