COBISS iskanje

Založniška dejavnost

Pokrajinski arhiv Maribor ima bogato razvejano založniško dejavnost. Ta se odraža tako v posameznih monografijah kot tudi v serijskih publikacijah. 

Seznam in cenik publikacij 

 

Katalog k razstavi Mariborski teden
Zbornik Radenci
Gradivo za zgodovino Maribora
Inventarji
Vodnik Pokrajinskega arhiva Maribor
Vodnik po gradivu za Prekmurje