COBISS iskanje

Zborniki

Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov mednarodne konference

(2002- )

Izdajatelj
Pokrajinski arhiv Maribor

Finančni viri
Zbornik financirajo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in sponzorji 

Izhajanje in namen zbornika
Zbornik pod sedanjim imenom izhaja od leta 2002. Od leta 1978 do 1982 je izhajal z nazivom Arhivi, med leti 1983 in 2002 pa kot Sobodni arhivi.

Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov mednarodne konference Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja objavlja recenzirane znanstvene in strokovne prispevke s področij arhivistike, dokumentalistike in upravljanja z dokumenti ter sorodnih področij, ki se vežejo na problematiko dokumentarnega in arhivskega gradiva v arhivih, muzejih, knjižnicah in galerijah. Prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Glavni in odgovorni urednik
Ivan Fras, prof.

Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, SI-2000 Maribor
telefon: 02 228 50 17; fax: 02 252 23 86
e-pošta: ivan.fras@pokarh-mb.si

Urednica
mag. Nina Gostenčnik
e-pošta: nina.gostencnik@pokarh-mb.si 

Uredniški odbor 
Ivan Fras, mag. Nina Gostenčnik, dr. Joachim Kemper (Nemčija) Leopold Mikec Avberšek, dr. Miroslav Novak, dr. Josef Riegler (Avstrija), Darko Rubčić (Hrvaška), dr. Izet Šabotić (Bosna in Hercegovina), mag. Boštjan Zajšek

Lektoriranje
mag. Boštjan Zajšek (slovenščina, nemščina), mag. Nina Gostenčnik (angleščina)

Prevajanje
mag. Boštjan Zajšek (slovenščina, nemščina, bosanščina, hrvaščina, srbščina), mag. Nina Gostenčnik (slovenščina, angleščina, bosanščina, hrvaščina, srbščina)

Tehnična urednica
mag. Nina Gostenčnik

Oblikovanje in prelom
mag. Nina Gostenčnik 

Recenzijski sistem
Vsi prispevki, namenjeni objavi v zborniku so recenzirani. Za objavo je potrebna pozitivna recenzija. Proces recenziranja je anonimen: recenzent prejme članek brez avtorjevega imena, prav tako tudi avtor prejme pripombe recenzenta brez imena recenzenta. 

Dostop
Zbornik omogoča prost dostop do celotnih besedil objavljenih prispevkov. Vse avtorske pravice ima izdajatelj Pokrajinski arhiv Maribor. ©Pokrajinski arhiv Maribor

Za prijavo in objavo prispevkov ni potrebno plačilo.

Izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju

Navodila za avtorje

Navodila za recenzente