COBISS iskanje

Vodniki

POKRAJINSKI arhiv (Maribor)

Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor

[uredniški odbor Slavica Tovšak (glavna in odgovorna urednica) ... [et al.] ;

avtorji vodnika Suzana Čeh ... [et. al.]. - Maribor :

Pokrajinski arhiv, 2009. - XLVI, 1226 str. : portr. ; 30 cm.

COBISS.SI-ID 63967233

 

 

 

 

ZALA Megyei Levétár (Zalaegerszeg)
Vodnik po arhivskem gradivu o

Prekmurju v Arhivu županije Zala v Zalaegerszegu

/ [avtorica popisa in

izdelava kazal] Gordana Šövegeš

Lipovšek. - Maribor : Pokrajinski arhiv,

2009. - 320 str. ; 24 cm.

COBISS.SI-ID 63630849

 

 VODNIK po urbarjih in urbarialnih

registrih štajerskih arhivov

/ [avtorji popisa Aleksander Žižek ... [et al.] ;

avtor strokovnega uvoda Dejan Zadravec.

Celje : Zgodovinski arhiv ; Maribor :

Nadškofijski arhiv : Pokrajinski arhiv ;

Ptuj : Zgodovinski arhiv, 2009.

496 str. : ilustr. ; 24 cm
COBISS.SI-ID 63751937

                                                                   

 

Katalog k razstavi Mariborski teden
Zbornik Radenci
Gradivo za zgodovino Maribora
Inventarji
Vodnik Pokrajinskega arhiva Maribor
Vodnik po gradivu za Prekmurje