COBISS iskanje

Monografije, inventarji, viri

 

Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor v letu 1866 : kritična objava arhivskih dokumentov / Rojht, Ksenija ; [prevodi in lektoriranje Nina Gostenčnik (angleščina), Boštjan Zajšek (slovenščina, nemščina)]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2021. - (Gradivo za zgodovino Maribora ; zv. 48)

ISBN - 978-961-6507-96-7   COBISS.SI-ID - 75402499  Cena: 12,00 EUR

 

Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor v letu 1865 : kritična objava arhivskih dokumentov / Rojht, Ksenija ; [prevodi in lektoriranje Nina Gostenčnik (angleščina), Boštjan Zajšek (slovenščina, nemščina)]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2021. - (Gradivo za zgodovino Maribora ; zv. 47)

 

ISBN - 978-961-6507-95-0   COBISS.SI-ID - 67317251  Cena: 12,00 EUR

 

Gospostvo Negova, kot ga slikajo arhivski viri / Horvat, Mojca, 1973- ; [prevod v angleščino Nina Gostenčnik ; prevod v nemščino Mojca Horvat ; Ilustracija in oblikovanje platnice Nuka Horvat ; fotografije Matej Kristovič, Mojca Horvat].
- Maribor : Pokrajinski arhiv, 2021

ISBN - 978-961-6507-94-3 ; COBISS.SI-ID - 66654211

 

Cena: 30 €

 

 
 

Avguštinski samostan na Muti skozi čas : Inventar samostana ob njegovi ukinitvi leta 1785 / Skitek, Vinko ; [prevodi Mojca Horvat (nemščina), Nina Gostenčnik (angleščina), lektoriranje Boštjan Zajšek]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2020. - (Gradivo za zgodovino Koroške, zv. 1)

 

ISBN - 978-961-6507-93-6   COBISS.SI-ID - 37418243

 

Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor v letu 1864 : kritična objava arhivskih dokumentov / Rojht, Ksenija ; Semlič Rajh, Zdenka ; [prevodi in lektoriranje Nina Gostenčnik (angleščina), Boštjan Zajšek (nemščina, slovenščina)]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2020. - (Gradivo za zgodovino Maribora ; zv. 46)

 

ISBN - 978-961-6507-90-5   COBISS.SI-ID - 19358467

 

Slovenci, za zmiraj gre! : 100. obletnica Koroškega plebiscita Matić, Dragan, 1964- ; Semlič Rajh, Zdenka ; Štepec, Marko Vrsta gradiva - znanstvena monografija ; neleposlovje za odrasle Založništvo in izdelava - Maribor : Pokrajinski arhiv ; [Ljubljana] : Arhiv Republike Slovenije, cop. 2020 Jezik - slovenski, nemški, angleški

ISBN - 978-961-6507-91-2

COBISS.SI-ID - 29678851

 

     Zapuščinski inventar po Mariji Eleonori grofici Orsini-Rosenberg, roj. grofici Khisl, iz leta 1725 / Matjaž Grahornik ; [prevodi Boštjan Zajšek (nemščina), Nina Gostenčnik (angleščina)]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2020. - (Gradivo za zgodovino Maribora ; zv. 45)

ISBN 978-961-6507-89-9

COBISS.SI-ID 19384067

 Platnica Gradivo za zgodovino Maribora

GOSTENČNIK, Nina, 1978-

     TVT Tovarna vozil in toplotne tehnike Boris Kidrič Maribor : ob progi in za progo : 1863-2009 : arhivsko gradivo mariborskega gospodarstva v Pokrajinskem arhivu Maribor. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2019. - (Maribor : Dravski tisk. - 79 str. : ilustr. : 30 cm)  

ISBN - 978-961-6507-87-5 COBISS.SI-ID - 98061057

Spletni dostop

TVT - naslovnica
 

GRAHORNIK, Matjaž

     Zapuščinski inventar po Janezu Jakobu grofu Khislu iz leta 1690 / Matjaž Grahornik ; [prevodi povzetkov Boštjan Zajšek, Nina Gostenčnik ; glavni urednik Ivan Fras : urednica Nina Gostenčnik]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2019 (Maribor : Dravski tisk. - 256 str. : ilustr. : 26 cm. - (Gradivo za zgodovino Maribora ; zv. 44)

ISBN - 978-961-6507-86-8

COBISS.SI-ID - 97182721

Spletni dostop

 

MARIBOR (Slovenija ; mestna občina)

     Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor : 1862-1863 : kritična objava arhivskih dokumentov / [[pripravila, prevodi] Zdenka Semlič Rajh. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2018 (Maribor : Dravski tisk. - 207 str. : ilustr. : 26 cm. - (Gradivo za zgodovino Maribora ; zv. 43)

ISBN - 978-961-6507-83-7

COBISS.SI-ID - 95456513

 

Osebni in drugi občutljivi podatki pri ustvarjalcih in v arhivih [Elektronski vir] : knjiga povzetkov = Personal and other sensitive data at recordʹs creators and in the archives : book of abstracts

Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (2019 ; Radenci) ; zbornik ; Maribor : Pokrajinski arhiv, 2019 ; slovenski, angleški

ISBN - 978-961-6507-85-1

COBISS.SI-ID - 96324097

Spletni dostop

 
 

Osebni in drugi občutljivi podatki pri ustvarjalcih in v arhivih : knjiga povzetkov = Personal and other sensitive data at recordʹs creators and in the archives : book of abstracts

Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (2019 ; Radenci) ; zbornik ; Maribor : Pokrajinski arhiv, cop. 2019 ; slovenski, angleški

ISBN - 978-961-6507-84-4

COBISS.SI-ID - 96323585

 

Jugoslavija prihaja : kako se je odvila prevratna doba 1918/19 v Mariboru in drugje na slovenskem Štajerskem in Koroškem

Zajšek, Boštjan

strokovna monografija
Maribor : Pokrajinski arhiv, cop. 2018
slovenski
ISBN 978-961-6507-82-0
COBISS.SI-ID: 95457025

 

Dostop do arhivskega gradiva in njegova uporaba : knjiga povzetkov = Access and use of archival records : book of abstracts ; Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (2018 ; Radenci) ; zbornik ; Maribor : Pokrajinski arhiv, 2018 ; slovenski, angleški

ISBN 978-961-6507-79-0

COBISS.SI-ID: 94177793

 

 
 

Dostop do arhivskega gradiva in njegova uporaba [Elektronski vir] : knjiga povzetkov = Access and use of archival records : book of abstracts

Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (2018 ; Radenci) ; zbornik ; Maribor : Pokrajinski arhiv, 2018 ; slovenski, angleški

ISBN 978-961-6507-80-6 (pdf)

COBISS.SI-ID: 94248193

 

 

VAROVANJE dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja [Elektronski vir] / [avtorice besedil Mirjana Kontestabile Rovis ... [et al.] ; uredila Nataša Majerič Kekec ; fotografije Tina Arh ... et al.]. - El. knjiga. - Celje : Zgodovinski arhiv ; Koper : Pokrajinski arhiv ; Ljubljana : Zgodovinski arhiv : Arhiv Republike Slovenije ; Maribor : Pokrajinski arhiv ; v Novi Gorici : Pokrajinski arhiv ; na Ptuju : Zgodovinski arhiv, 2017

ISBN 978-961-93481-7-8 (pdf, Pokrajinski arhiv Koper) : ni naprodaj
930.25:37(0.034.2)
005.921.1-022.324(0.034.2)

COBISS.SI-ID 293855744

 
LEŠNIK, Sabina, 1965-


Vodni stolp v Mariboru in gradnja elektrarn na Dravi : 50 let od dviga vodnega stolpa leta 1968

: spominski zbornik / Sabina Lešnik ; [prevodi Boštjan Zajšek (nemščina), Nina Gostenčnik (angleščina)]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostop do celotne publikacije

300 izv.

ISBN 978-961-6507-78-3
725.96:621.311.21(497.4Maribor)

COBISS.SI-ID 93457665

MARIBOR (Slovenija ; mestna občina)
Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor : 1860-1861 : kritična objava arhivskih dokumentov / [[pripravila], prevodi] Zdenka Semlič Rajh. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 228 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Gradivo za zgodovino Maribora ; zv. 42)

ISBN 978-961-6507-77-6; UDC 352:94(497.4Maribor)"1860/1861"
COBISS.SI-ID 92777729


HOZJAN, Andrej


Arhivsko gradivo gospostva Beltinci v rodbinskem arhivu grofov Csáky v Avstrijskem državnem arhivu = Das Archivgut der Herrschaft Bellatincz (Beltinci) in dem Familienarchiv der Grafen Csáky in dem Österreichischen Staatsarchiv = A Bellatinczi uradalom levéltári anyaganak jegyzéke a Csáky grófok család levéltárában, az Osztrák Állami Levéltár / [pripravil] Andrej Hozjan. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 199 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Inventarji / Pokrajinski arhiv Maribor, ISSN 1855-1971 ; 20)

150 izv.

ISBN 978-961-6507-71-4
930.253(436.1): 929.52Csáky

COBISS.SI-ID 89227265

 

JEKLOTEHNA (Maribor)
Jeklotehna Maribor : 70 let po ustanovitvi : spominski zbornik / Nina Gostenčnik ; [prevodi Mojca Horvat (nemščina), Nina Gostenčnik (angleščina)]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 76 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostop do celotne publikacije

Naklada: 300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu strani

ISBN 978-961-6507-72-1
061.5(497.4Maribor)(082)

COBISS.SI-ID 89078785

 

MARIBOR (Slovenija ; mestna občina)

Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor : 1857-1859 :

kritična objava arhivskih dokumentov / Zdenka Semlič Rajh. - Maribor :

Pokrajinski arhiv, 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 180 str. ; 26 cm. - (Gradivo za zgodovino Maribora, ISSN 1855-198X ; zv. 41)

COBISS.SI-ID 87300609

TRSTENJAK, Alojzij, dr. 

Spomini iz svetovne vojne 1914 - 1918 

Alojzij Trstenjak ; uredil Jure Maček. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2015 (Maribor : MA-tisk). - 167 str. : ilustr. - (Viri / Pokrajinski arhiv Maribor, ISSN 1408-1083 ; 10)

COBISS.SI-ID 84760833


MARIBOR (Slovenija ; mestna občina) 

Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor : 1853-1856

kritična objava arhivskih dokumentov / Zdenka Semlič Rajh. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2015 (Maribor : Dravski tisk). - 107 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Gradivo za zgodovino Maribora, ISSN 1855-198X ; zv. 40)

COBISS.SI-ID 84884737

 

 

 

 

 

JANKÓ, Zsigmond

Vágyakozás a lövészárkokból : egy szécsiszentlászlói házaspár, Jankó Zsigmond és Kovács Matild levelezése az 1. világháború alatt / [szerkesztők Király M. Jutka, Šövegeš Lipovšek Gordana ; a dokumentumokat válogatta, a bevezetőket, szómagyarázatot és a jegyzeteket írta Šövegeš Lipovšek Gordana ; fordítás Dunjko Vesna (magyar és szlovén nyelvre) ; térkép Nagy Béla]. - Lendva : Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet = Lendava : Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti ; Maribor : Területi Levéltár = Maribor : Pokrajinski arhiv, 2014 (Ljubljana : Schwarz Print).

387 str. : ilust., zvd. ; 22 cm

COBISS.SI-ID 276438784

 

 

 

 

 

ARHIVI - zakladnice spomina

/ [napisali Zdenka Bonin ... [et al.] ; uredil Andrej Nared ; prevodi povzetkov Manca Gašperšič, Mojca Horvat, Daniela Milotti Bertoni]. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije : Zgodovinski arhiv : Nadškofijski arhiv ; Koper : Pokrajinski arhiv : Škofijski arhiv ; Maribor : Pokrajinski arhiv ; Nadškofijski arhiv ; v Novi Gorici : Pokrajinski arhiv ; Celje : Zgodovinski arhiv ; na Ptuju : Zgodovinski arhiv, 2014 ([Ljubljana] : Januš). 

534 str. : ilustr. ; 31 cm

COBISS.SI-ID 275805952

 

 

 

 

Maribor v 12. stoletju : 850 let prve omembe Maribora / Tone Ravnikar

; [prevodi Aleš Maver (iz latinščine), Zdenka Semlič Rajh (povzetek v nemščino in angleščino)]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2014 (Maribor : Dravski tisk). - 1 mapa (51 nevezanih str.) : ilustr. ; 26 cm. - (Gradivo za zgodovino Maribora / Pokrajinski arhiv Maribor, ISSN 1855-198X ; zv. 39)

COBISS.SI-ID 79569153

 

 

 

 

 

 

GRADIVO za zgodovino Maribora

Zv. 38, Evangeličanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru. 3,1582-1600 : kritična objava arhivskih dokumentov / Žiga Oman. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2013

137 str. : ilustr. ; 26 cm
COBISS.SI-ID 76039681

 

 

 

 

 


Maribor : mesto, hiše, ljudje : stavbnazgodovina starega mestnega jedra med sredino 18. stoletja in letom 1941
Zdenka Semlič Rajh, Žiga Oman, Lučka Mlinarič. Maribor : Pokrajinski arhiv, 2012. - 292 str. : ilustr. ; 33 cm .

COBISS.SI-ID 71972609

 

 

 

 

 

Dokumenti o reformaciji in protireformaciji v Mariboru 1589-1607 : kritična objava arhivskih dokumentov, Žiga Oman 

Maribor : Pokrajinski arhiv, 2012. - 124 str. ; 26 cm. 

COBISS.SI-ID 70308609

 

 

 

 

 

 


Evangeličanski Maribor, mesto in njegova bližnja okolica v času reformacije : besedilo
 razstave = EvangelischesMaribor, die Stadt und ihre nähere Umgebung in der Reformationszeit : Ausstellungstext = Evangelical Maribor, the town and its surroundings in the reformation period : exhibition text / [besedilo in prevodi] Žiga Oman. - Maribor : Pokrajinski arhiv,

2012. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm
COBISS.SI-ID 71065857

Dostop do celotne publikacije

 

 

 

 

 

 

Tiskovne zadeve Državnega tožilstva Maribor : 1898-1941 / [pripravila] Emica Ogrizek.- Maribor : Pokrajinski arhiv, 2010.

227 str. : ilustr. ; 24 cm. 

COBISS.SI-ID 66045953

 

 

 

 

 

 

Stečaji in prisilne poravnave izven stečaja v gradivu Okrožnega sodišča Maribor 1898-1941 / Emica Ogrizek. Maribor : Pokrajinski arhiv, 2008.


195 str. : ilustr. ; 24 cm.
COBISS.SI-ID 61479169

 

 

 

 

 

 

Dr. Franc Kovačič v gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor : osebni fond / [pripravil] Jure Maček.

Maribor : Pokrajinski arhiv, 2009.


263 str. : ilustr. ; 29 cm.
COBISS.SI-ID 62542593

 

 

 

 

 

Korespondenca dr. Pavla Turnerja : korespondenti C-F v letih 1885-1924 : znanstveno-kritična objavaarhivskih dokumentov / [zbrala, uredila, spremno študijo in opombe napisala] Darko Friš, Mateja Matjašič Friš. Maribor : Pokrajinski arhiv, 2007.


199 str. : portreti ; 25 cm.
COBISS.SI-ID 60436737

 

 

 

 

 

 

STUDIA ARCHIVISTICA ET INFORMATICA
Preslikave vsebin v arhivskih strokovnih Postopkih / Miroslav Novak. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2007.

224 str. ; 28 cm.
COBISS.SI-ID 59692801

 

 

Katalog k razstavi Mariborski teden
Zbornik Radenci
Gradivo za zgodovino Maribora
Inventarji
Vodnik Pokrajinskega arhiva Maribor
Vodnik po gradivu za Prekmurje