Novice

Strokovno usposabljanje Objavljeno dne 14/09/2018 - 08:43

Strokovno usposabljanje

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, 30/2006 in 51/14) ...