Novice

Strokovno izobraževanje Objavljeno dne 08/10/2019 - 14:24

Strokovno izobraževanje

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006 in 51/2014) in v skladu ...