COBISS iskanje
Razpis strokovnih usposabljanj

Razpis strokovnih usposabljanj

Strokovna usposabljanja uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom za preizkus strokovne usposobljenosti 

Novi termini:

27. februar 2014, Maribor

Strokovno usposabljanje - osnovni tečaj (priprava na preizkus, pridobitev kreditnih točk)

28. februar 2014, Maribor

Strokovno usposabljanje - nadaljevalni seminar - delavnice (pridobitev kreditnih točk)

 

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008), Pokrajinski arhiv Maribor organizira izobraževanja za uslužbence javnopravnih oseb in imetnike arhivskega gradiva.

Na izobraževanjih kandidate seznanimo:

  • s slovensko javno arhivsko službo, dejavnostmi, pristojnostmi in območjem dela Pokrajinskega arhiva Maribor;
  • s primarno in spremljajočo arhivsko zakonodajo;
  • z upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom;
  • z materialnim varstvom dokumentarnega in arhivskega gradiva;
  • s postopkom odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega in izročanja gradiva arhivu;
  • z uporabo arhivskega gradiva v raziskovalne namene in za upravne postopke;
  • z upravljanjem z dokumentarnim gradivom v elektronski obliki.

Seminarji potekajo na sedežu Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7, ali v prostorih Enote za Koroško Pokrajinskega arhiva Maribor, Čečovje 12 a, 2390 Ravne na Koroškem, in trajajo 7 ur. 

Prijave na izobraževanje sprejemamo tudi pred razpisanimi roki izobraževanja ter tako na podlagi prijavljenih kandidatov pripravimo program in določimo termin. 

Izpolnjen obrazec-prijavnico s podpisom odgovorne osebe in kopijo spričevala o šolski izobrazbi (najmanj V. stopnja) pošljite najkasneje na fax: 02/25-22-564 ali na elektronski naslov: darinka.arcnik@pokarh-mb.si. Za morebitne dodatne informacije glede programa pokličite gospo Nino Gostenčnik na tel: 02 22 85 022, e-pošta: nina.gostencnik@pokarh-mb.si.

Program usposabljanja

Prijavnica za usposabljanje

Cena usposabljanja je 61,00 EUR (z DDV), cena preizkusa pa je 85,40 EUR (z DDV) in se poravna na podlagi računa po opravljenem usposabljanju ali opravljenem preizkusu.

Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, v 12. členu določa, da so delavci dolžni po uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti redno pridobivati dodatno strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.

Seminarji so namenjeni uslužbencem, ki že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti in si morajo pridobiti kreditne točke, ter uslužbencem, ki morajo preizkus še opraviti. 

Enodnevna usposabljanja Pokrajinskega arhiva Maribor so s strani Arhiva Republike Slovenije ovrednotena z 0,8 kreditne točke.


« Nazaj