COBISS iskanje
Obvestilo COVID

Obvestilo COVID

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 69. redni seji 14. aprila 2021 sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim se za sedem dni podaljšuje veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 55/21).

Arhivi niso vključeni med izjeme, ki lahko ponujajo svoje storitve neposredno končnim uporabnikom.

Odlok velja do vključno 25. 4. 2021.

V tem času obisk čitalnice in pregledovanje arhivskega gradiva ne bosta mogoča. Če ste imeli določen termin za obisk, vam bomo dodelili drugega, ko bo čitalnica ponovno odprta.

Nemoteno še vedno poslujemo za vse, ki vlagate vloge za pridobitev overjenih kopij arhivskega gradiva v zvezi z upravnimi ali sodnimi postopki. V teh primerih se poslužite obrazcev, e-poštnih naslovov in telefonskih številk, ki so pripravljeni na tej povezavi.

Ostanite zdravi!

« Nazaj