COBISS iskanje
 Zapuščinski inventar po Janezu Jakobu grofu Khislu iz leta 1690

Zapuščinski inventar po Janezu Jakobu grofu Khislu iz leta 1690

Matjaž Grahornik

Spletna izdaja

Zaradi velikega zanimanja smo izdali elektronsko izdajo 44. zvezka Gradiva za zgodovino Maribora, ki je v tiskani obliki izšel leta 2019 in prinaša transkripcijo celotnega zapuščinskega inventarja Janeza Jakoba grofa Khisla iz leta 1690. Janez Jakob grof Khisl je bil med drugim lastnik gospostva Spodnji Maribor s sedežem v mariborskem mestnem gradu. Grof Khisl je umrl v začetku novembra 1689.

Dostop do e-izdaje

Ohranjeni inventar po Janezu Jakobu Khislu lahko štejemo za izjemen primer popisa celotnega premoženja enega najpomembnejših plemičev na ozemlju Spodnje Štajerske s konca 17. stoletja. Z njegovo analizo si lahko oblikujemo bolj ali manj natančno predstavo o opremljenosti in izgledu mariborskega mestnega gradu, pa tudi o tem, kako so tedaj na naših tleh živeli predstavniki visokega plemstva. Premičnino v mariborskem mestnem gradu je komisija popisala po prostorih. Tedaj so v vrhnjem grajskem nadstropju bili galerija, zraven nje soba s slikami, salon, zraven salona majhna sobica, pa soba pokojnega grofa ter zgornja in spodnja soba v grajskem stolpu. V srednjem nadstropju so bili prva soba, iz katere se je bilo možno povzpeti do galerije, dve sobi zraven nje, pa soba za služinčad, lekarniška sobica in sobe za služabnike. Grad je imel veliko skladišče orožja in vojne opreme oz. orožarno. Posebej popisani so bili platno, posoda iz medenine, bakra, kositra, pločevine in železa. V spodnjih (kletnih) prostorih so skladiščili oz. hranili železnino, razno usnje, predivo in vino. Vinska klet je poleg tega bila še v gradu 'na Piramidi' in v pristavi (majeriji). V gradu in pristavi so bile žitne kašče, medtem ko je v sklopu gradu zagotovo bil še konjski hlev. V ustreznih grajskih prostorih so imeli spravljeno konjsko, lovsko, vrtno, tesarsko, sodarsko, kovaško in vratarsko (oz. stražarsko) opremo. Živina je bila v glavnem na pristavi. V sklop gospostva Spodnji Maribor so tedaj sodili tudi trije ladijski mlini na Dravi.

Khisli so bili v zgodnjem novem veku ena najbolj uglednih in vplivnih rodbin na Kranjskem in pozneje tudi na Štajerskem. Rodbina, ki je imela v začetku druge četrtine 16. stoletja še meščansko-trgovski značaj, je stoletje pozneje dosegla grofovski naziv. Gospostvo Spodnji Maribor so Khisli pridobili v dedno last leta 1620. Zgornji Maribor z gradom »na Piramidi« je Jurij Jernej Khisl kupil leta 1641 in ga po materini smrti (1649) združil v gospostvo Spodnji Maribor. Od leta 1649, ko je postal edini lastnik mariborskega mestnega gradu, je naročil njegove obsežne prezidave. Njegov sin, Janez Jakob, je nadaljeval z obsežnimi prezidavami mariborskega mestnega gradu in je zgradbi namenil podobo, kot jo lahko občudujemo na Vischerjevih in Trostovih grafikah.

« Nazaj