COBISS iskanje
Izobraževanje za predstavnike nevladnih organizacij (društev)

Izobraževanje za predstavnike nevladnih organizacij (društev)

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/2006, 24/2014 - Odl. US in 51/2014) in Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 42/2017) nalagata osebam zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu nekatere obveznosti in dolžnosti v zvezi z dokumentarnim in arhivskim gradivom, ki nastaja pri njihovem delovanju. Arhivska zakonodaja še posebej izpostavlja tiste osebe zasebnega prava, ki izvajajo javno službo oziroma so nosilci javnih pooblastil.

Z namenom pojasnitve arhivske zakonodaje in pristojnosti Pokrajinskega arhiva Maribor glede obveznosti nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu v zvezi z dokumentarnim in arhivskim gradivom prirejamo v Pokrajinskem arhivu Maribor

izobraževanje za predstavnike nevladnih organizacij (društev) s statusom delovanja v javnem interesu.

Datum in čas izobraževanja: 11. decembra 2019 ob 17. uri

Lokacija: Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor

Predavanje je brezplačno.

Vljudno vas prosimo, da udeležbo potrdite na e-mail: jure.macek@pokarh-mb.si oziroma na telefon 02/2285023 najkasneje do 6. decembra 2019.

« Nazaj