COBISS iskanje
Zborovanje Arhivskega društva Slovenije

Zborovanje Arhivskega društva Slovenije

Spoštovani,

Vljudno vas vabimo na 29. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, ki bo 3. in 4. oktobra 2019 v Hotelu City v Mariboru. Slovenski arhivisti bomo letos obravnavali temo Vzpostavitev Registra ustvarjalcev arhivskega gradiva.

Javni arhivi vodijo register javnopravnih oseb, političnih strank in zasebnopravnih oseb, ki so pridobile status delovanja v javnem interesu po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14), za katere na podlagi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije in v sodelovanju z Agencijo za javno pravne evidence in storitve ter ministrstvom, pristojnim za upravo, ugotovijo svojo pristojnost in od katerih bodo prevzemali arhivsko gradivo.

Prijavljeni referenti se v svojih prispevkih sprašujejo, kdaj oziroma ali organizacijske enote ustvarjalcev (proračunskih uporabnikov) obravnavati kot samostojne ustvarjalce, kako pridobiti potrebne informacije in izpeljati postopek razglašanja za ustvarjalca, še posebej ob kadrovski zastopanosti slovenskih arhivov in kako pri tem uporabljati arhivsko zakonodajo.

V okviru zborovanja bo potekala tudi okrogla miza z naslovom Aktualna vprašanja arhivske stroke, na kateri bo tekla razprava in izmenjava izkušenj z različnih področij. Zainteresirane prosimo, da svoja vprašanja oziroma diskusijske prispevke do 20. septembra pošljete v pisni obliki na e-naslov: tajnik@arhivsko-drustvo.si ali predsednik@arhivsko-drustvo.si.

Prijavnico in program najdete na spletni strani društva.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi in spoštovani gostje, vsem udeležencem želiva prijetno zborovanje v štajerski prestolnici in upava, da bo prineslo veliko dokončnih in jasnih odgovorov na naša vprašanja.

Hana Habjan, predsednica Arhivskega društva Slovenije
Ivan Fras, direktor Pokrajinskega arhiva Maribor

« Nazaj