COBISS iskanje
Poziv k oddaji ponudbe za najem nepremičnine

Poziv k oddaji ponudbe za najem nepremičnine

ODDAJA PONUDBE ZA NAJEM NEPREMIČNINE


NAZIV IN SEDEŽ NAJEMOJEMALCA:
Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor.

PREDMET NAJEMA:
Poslovni prostor, arhivsko skladišče, v izmeri najmanj 1000 m2 na območju Mestne občine Maribor.

Predmet oddaje sestavlja:

NEPREMIČNINA - POSLOVNI PROSTOR:
Pokrajinski arhiv Maribor išče prostore za potrebe arhivskega depoja, ki se uporablja za hrambo arhivskega gradiva. Arhivski depo mora biti ločen od drugih prostorov. Varen mora biti pred vdorom vode, vlago, požarom, potresom, nepooblaščenim vstopom, strelo ter ustrezno ločen od plinskih, vodovodnih in kanalizacijskih napeljav, kurišč, dimovodov, glavnih vodov centralne kurjave, električnih napeljav, ki niso namenjene delovanju depojev, ter podobnih nevarnih napeljav in sistemov.

Grajeni morajo biti tako, da zagotavljajo stabilne in ustrezne mikroklimatske pogoje za hrambo arhivskega gradiva. Ustrezno morajo biti hidro- in toplotno izolirani. Opremljeni morajo biti z ustrezno električno napeljavo s centralnim izklopom električnega toka v vseh depojih. Opremljeni morajo biti s svetili, ki ne oddajajo škodljivih sevanj.

V arhivskih depojih in njihovi neposredni bližini se ne smejo hraniti gorljive, vnetljive in druge nevarne snovi.

Arhivski depoji morajo imeti:

 • funkcionalno, mehansko, kemijsko in biološko stabilno opremo,
 • ustrezne gasilne aparate in sisteme,
 • naprave za merjenje oziroma uravnavanje stopnje vlažnosti in temperature,
 • naprave za javljanje požara in vdora ter izliva vode,
 • zaščito pred škodljivimi sevanji,
 • ustrezno tehnično opremo za vse zvrsti in formate arhivskega gradiva ter
 • naprave za neprekinjeno električno napajanje, za hrambo arhivskega gradiva.

Oprema arhivskih depojev mora omogočati:

 • racionalno namestitev arhivskega gradiva,
 • zavarovanje ored poškodbami,
 • lahek dotop do arhivskega gradiva,
 • koženje zraka ter
 • preprosto čisščenje.

Poslovni prostor se najema po možnosti opremljen in sicer z arhivsko opremo (arhivske police in kovinski predalčniki). O morebitnem najemu ali nakupu te opreme se ponudniki dogovorijo neposredno.

Poslovni prostor mora zajemati tudi pisarniški prostor (najmanj 20 m2)

ROK ZA ODDAJO PONUDB:
Rok za oddajo ponudb je do srede 11. 09. 2019 do 15.00 ure, na elektronski naslov: uprava@pokarh-mb.si

DODATNE INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije v zvezi z oddajo ponudbe za oddajo poslovnega prostora lahko ponudniki dobijo na 02 228 50 11 ali na ivan.fras@pokarh-mb.si.


Direktor
Ivan Fras, prof.

 

 

« Nazaj