COBISS iskanje
Konferenca v Radencih 2019

Konferenca v Radencih 2019

Mednarodna konferenca

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

Radenci, 3. - 5. april 2019

Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja vsako leto združuje strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Program konference 2019

Prijavnica

V letu 2019 smo glavno pozornost namenili temam s področja

zbiranja, obdelave in varovanja osebnih in drugih občutljivih podatkov pri ustvarjalcih in v arhivih.

Prvi dan konference bomo začeli s predavanjem mag. Matjaža Dreva, državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov, ki bo v uvodnem predavanju izpostavil problematiko varovanja osebnih podatkov v kontekstu hrambe arhivskega gradiva. V nadaljevanju bodo svoje izkušnje z implementacijo določil GDPR predstavili strokovni sodelavci RTV Slovenija, arhivski kolegi iz Slovenije in tujine, podjetje Mikrografija d. o. o. pa se bo v svoji predstavitvi dotaknilo posebnih vrst osebnih podatkov. Dr. Tatjana Hajtnik iz Arhiva Republike Slovenije, vodja projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020, bo predstavila napredek na projektu vzpostavljanja slovenskega elektronskega arhiva.

V četrtek smo za vas v okviru projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020 pripravili delavnico o notranjih pravilih katere nosilec bo dr. Jože Škofljanec iz Arhiva Republike Slovenije. Delavnica bo izvedena v dveh delih. Prvi del bo namenjen izvedbi priprave na zajem in hrambo, drugi pa pripravi določb z opisi postopkov v notranjih pravilih. Na obeh delavnicah bodo udeleženci aktivno sodelovali s primeri iz lastne prakse, v njunem okviru pa bodo predstavljeni oz. oblikovani primeri, s pomočjo katerih bodo udeleženci lažje pripravili svoja notranja pravila.

Vsaka od delavnic bo trajala 90 min. Udeleženci bodo lahko predstavili svoj primer oz. vprašanja, ki jih naj predhodno pripravijo.

Sekcija za arhivske strokovne delavce letos prinaša novosti na področju strokovne obdelave arhivskega gradiva v arhivih. Predavatelji se bodo posvetili popisovanju arhivskega gradiva.

Zadnji dan konference je namenjen aktualnim vprašanjem pri ustvarjalcih arhivskega gradiva in v arhivih. Pripravili smo nekaj zanimivih predavanj, ki se nanašajo na praktično delo pri ustvarjalcih. Robert Obrul iz Srednje šole Slovenska Bistrica bo predstavil vpliv uredbe GDPR na uporabo e-dnevnika in e-redovalnice v srednji šoli, Mirjana Kontestabile iz Pokrajinskega arhiva Koper pa varstvo osebnih podatkov na področju vzgoje in izobraževanja.

Zelo aktualna pa so tudi določila novega Pravilnika o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi, ki je še v nastajanju, Vesna Gotovina iz Arhiva Republike Slovenije pa bo osvetlila njegove najpomembnejše novosti.

Sklepni del konference bo namenjen Uredbi o upravnem poslovanju s poudarkom na arhivskem gradivu, ko jo bo predstavila predavateljica mag. Milena Pečovnik iz Upravne akademije.

Vabimo vas, da se nam pridružite.

Informacije: mag. Nina Gostenčnik, arhivska svetovalka, 02/2285 022, nina.gostencnik@pokarh-mb.si


Hotelske nastanitve

Namestitev je v domeni udeležencev in NI vključena v ceno kotizacije.

V hotelu Radin so za udeležence preliminarno rezervirane sobe. Te bodo na voljo do 13. 3. 2019, po tem datumu vam ne moremo zagotoviti prostih kapacitet.

https://www.sava-hotels-resorts.com/si/o-nas/kontakti

Ob rezervaciji navedite, da ste udeleženec konference.


« Nazaj