COBISS iskanje
Strokovno usposabljanje

Strokovno usposabljanje

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, 30/2006 in 51/14) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008, 66/2016) Pokrajinski arhiv Maribor organizira izobraževanja za uslužbence javnopravnih oseb in imetnike arhivskega gradiva.

Po 39. členu omenjenega zakona in v skladu Pravilnikom morajo vse javnopravne osebe imeti zaposleno osebo, odgovorno za izvajanje teh obveznosti. Oseba, ki v vaši organizaciji skrbi za dokumentarno gradivo mora imeti po zakonu opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, po opravljenem preizkusu pa se mora na vsaka 3 leta udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja pri pristojnem arhivu. 

Pokrajinski arhiv Maribor pripravlja seminarje za strokovno usposabljanje in nadaljevalna izobraževanja za uslužbence javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom. K udeležbi pozivamo vse uslužbence, ki se morajo po Pravilniku o strokovni usposobljenosti udeležiti seminarja in opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.

Razpisana izobraževanja

Datum in čas

Kraj

Vrsta izobraževanja

Opravljanje preizkusa

 

         
         
16. oktober 2018 Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor Osnovni seminar (priprava na preizkus)

DA

 

Program

18. oktober 2018

 Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor Osnovni seminar (priprava na preizkus)  DA  

Program

Vsa prosta mesta za 16. 10. 2018 so že zasedena.

Osnovni seminar je namenjen uslužbencem, ki morajo opraviti preizkus strokovne usposobljenosti. 

Prijava na osnovni seminar:

Izpolnjeno prijavnico s podpisom odgovorne osebe in kopijo dokazila o doseženi izobrazbi (najmanj V. stopnja) pošljite na elektronski naslov: usposabljanje@pokarh-mb.si.

Cena osnovnega seminarja je 60 EUR (brez DDV), cena preizkusa pa je 50 EUR (brez DDV) in se poravna na podlagi računa po opravljenem usposabljanju in preizkusu strokovne usposobljenosti.

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest oz. najkasneje do 5 dni pred razpisanim terminom.

 

Opozorilo:

O prejemu prijavnice boste prejeli potrdilo. Če potrdila ne prejmete, vaša elektronska pošta ni prispela na naš naslov. V tem primeru nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Za morebitne dodatne informacije vam je na voljo arhivska svetovalka mag. Nina Gostenčnik (tel.: 02 2285 022 ali e-pošta: usposabljanje@pokarh-mb.si). 

 

« Nazaj