COBISS iskanje
Izobraževanje oz. delavnica za CSD in ZPIZ

Izobraževanje oz. delavnica za CSD in ZPIZ

Dodatno izobraževanje

Izobraževanje oz. delavnica za centre za socialno delo in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

7. junij 2018, Glazerjeva dvorana, Univerzitetna knjižnica Maribor

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006 in 51/2014) in v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016) Pokrajinski arhiv Maribor v sodelovanju z medarhivsko delovno skupino za področje zdravstva in socialnega varstva organizira izobraževanje oz. delavnico za centre za socialno delo in zavode za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.Udeležba na izobraževanju izpolnjuje pogoj za obvezno dopolnjevanje in obnovo pridobljenega strokovnega znanja, ki ga zahteva 10. člen Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016).

Program izobraževanja

Prijava na izobraževanje:

Izpolnjeno prijavnico (doc, PDF) s podpisom odgovorne osebe pošljite najkasneje do 5. junija 2018 na elektronski naslov: nina.gostencnik@pokarh-mb.si.

Cena udeležbe je 60,00 EUR (brez DDV) in se poravna na podlagi računa.

Za morebitne dodatne informacije vam je na voljo arhivska svetovalka mag. Nina Gostenčnik (tel.: 02 2285 022 ali e-pošta: nina.gostencnik@pokarh-mb.si).

« Nazaj