COBISS iskanje
Radenci 2018 - Razpis tem

Radenci 2018 - Razpis tem

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI 
KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

Mednarodna konferenca, ki jo Pokrajinski arhiv Maribor tradicionalno organizira v Hotelu Radin v Radencih, poteka že skoraj 40 let. Vsako leto združuje strokovnjake strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Mednarodna konferenca bo v letu 2018 potekala

od 11. do 13. aprila 2018

v hotelu Radin v Radencih.

V treh dneh so bodo z zanimivimi temami ponovno predstavili strokovnjaki s področja arhivske in sorodnih dejavnosti, ki nas bodo seznanili z najnovejšimi dogajanji in izkušnjami iz prakse.

Vodilna tema konference v letu 2018 bo
UPORABA IN DOSTOP DO ARHIVSKEGA GRADIVA
(ustvarjalec - arhiv - uporabnik)

 

Razpis tem

« Nazaj