COBISS iskanje
Novosti nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

Novosti nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

Dodatno izobraževanje 

V skladu s Pravilnikom se mora oseba, ki ima opravljen preizkus strokovne usposobljenosti na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga organizirajo pristojni arhivi.

Pokrajinski arhiv Maribor pripravlja dodatno, enodnevno izobraževanje na temo novosti, ki jih prinaša nova Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17), ki je bila sprejeta avgusta 2017, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.

Na izobraževanju vam bodo predavatelji predstavili novosti in spremembe, ki jih prinaša Uredba, skupaj s praktičnim prikazom priprave arhivskega gradiva na predajo pristojnemu arhivu.

Datum izobraževanja: 7. novembra 2017

Lokacija: IC Piramida, Park mladih 3, Maribor (velika predavalnica)

Cena udeležbe: 61,00 EUR (z DDV)

Izpolnjeno prijavnico na dodatno izobraževanje s podatki o udeležencih (ime, priimek, zaposlitev) pošljite na elektronski naslov: nina.gostencnik@pokarh-mb.si.

Program izobraževanja

Predavatelji:

  • Dr. Bojan Cvelfar, direktor, Arhiv Republike Slovenije
  • Mag. Nada Čibej, direktorica, Pokrajinski arhiv Koper
  • Mag. Boštjan Zajšek, arhivist, Pokrajinski arhiv Maribor
« Nazaj