COBISS iskanje
Strokovna usposabljanja oktober 2017

Strokovna usposabljanja oktober 2017

RAZPIS USPOSABLJANJ 

Cena osnovnega seminarja je 61,00 EUR (z DDV), cena preizkusa pa je 85,40 EUR (z DDV) in se poravna na podlagi računa po opravljenem usposabljanju in preizkusu strokovne usposobljenosti.

Za morebitne dodatne informacije vam je na voljo višja arhivistka Nina Gostenčnik (tel.: 02 2285 022 ali e-pošta: nina.gostencnik@pokarh-mb.si).

 

Dodatno izobraževanje o novostih nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17)

Novosti nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17)

V skladu s Pravilnikom se mora oseba, ki ima opravljen preizkus strokovne usposobljenosti na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga organizirajo pristojni arhivi.

V mesecu novembru 2017 bo Pokrajinski arhiv Maribor organiziral dodatno, enodnevno izobraževanje na temo novosti, ki jih prinaša nova Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17), ki je bila sprejeta avgusta 2017, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.

Na izobraževanju vam bodo predavatelji predstavili novosti in spremembe, ki jih prinaša Uredba, skupaj s praktičnim prikazom priprave arhivskega gradiva na predajo pristojnemu arhivu.

Izobraževanje bo izvedeno v Mariboru. Cena udeležbe je 61,00 EUR (z DDV) in se poravna na podlagi računa.

V kolikor bi se želeli udeležiti izobraževanja o novostih Uredbe, pošljite evidenčno prijavo na dodatno izobraževanje s podatki o udeležencih (ime, priimek, zaposlitev) na elektronski naslov: nina.gostencnik@pokarh-mb.si.

Ko bo znan točen datum in lokacija izobraževanja, vas bomo obvestili. 


 

« Nazaj