COBISS iskanje
NOTRANJA PRAVILA ZA ZAJEM IN HRAMBO

NOTRANJA PRAVILA ZA ZAJEM IN HRAMBO

Arhiv Republike Slovenije je v okviru projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020 v četrtek, 18. 5. 2017 pripravlja enodnevni seminar, ki je bil namenjen pridobitvi dodatnih strokovnih znanj s področja priprave in sprejema notranjih pravil.

Termin usposabljanja: 18. 5. 2017

Lokacija usposabljanja: Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, Ljubljana avla (1. nadstropje)

Rok prijave in način prijave: do 15. 5. 2017 do 12. ure 

Prijavnica in program

Opomba: Število mest je omejeno. Na voljo je le 50 mest.

Za informacije o številu prijavljenih se prosimo obrnite na tel.: 01 24 14 236.

Namen usposabljanja: Dodatno strokovno usposabljanje za pridobitev znanj s področja priprave in sprejema notranjih pravil

Cilji usposabljanja: Uslužbencem javnopravnih oseb (po ZVDAGA) celovito predstaviti notranja pravila kot instrument za zagotavljanje varstva arhivskega gradiva v digitalni obliki (v skladu z ZVDAGA)

Pridobljene kompetence: Poznavanje predpisov in osnovne terminologije s področja notranjih pravil, poznavanje postopkov priprave, sprejema in vzdrževanja notranjih pravil, razlikovanje vrst notranjih pravil

Stroški seminarja: Seminar je brezplačen

Obveščamo Vas, da bodo seminarji z enako vsebino ponovljeni tudi jeseni. Nekateri med njimi bodo organizirani v sodelovanju s pristojnimi regionalnimi arhivi, predvidoma v krajih oz. na sedežih regionalnih arhivov.

Vljudno vabljeni!

« Nazaj