COBISS iskanje
Slavnostna akademija ob 150-letnici rojstva dr. Franca Kovačiča

Slavnostna akademija ob 150-letnici rojstva dr. Franca Kovačiča

V sredo, 29. marca 2017, bosta Pokrajinski arhiv Maribor in Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru s slavnostno akademijo počastila pomemben jubilej - 150-letnico rojstva dr. Franca Kovačiča, teologa, filozofa, zgodovinarja, urednika in pobudnika ustanovitve vseh pomembnejših znanstveno-kulturnih ustanov v Mariboru.

Slavje se bo začelo ob 10. uri, ko bodo predstavniki Pokrajinskega arhiva Maribor, Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča v Mariboru, Mestne občine Maribor, Nadškofije Maribor in občine Veržej na Mestnem pokopališču Maribor - Pobrežje položili cvetje v grobnici, kjer je pokopan dr. Franc Kovačič.

Ob 11. uri se bo v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor pričela slavnostna akademija v čast dr. Francu Kovačiču. Ob otvoritvi bodo spregovorili podžupan Mestne občine Maribor mag. Zdravko Luketič, župan občine Veržej gospod Slavko Petovar, v. d. ravnatelja Nadškofijskega arhiva Maribor stolni kanonik Bernard Geršak, direktor Pokrajinskega arhiva Maribor gospod Ivan Fras ter predsednik Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča v Mariboru dr. Darko Friš.

V nadaljevanju slovesnosti bo dr. Stane Granda predstavil zgodovinski okvir delovanja dr. Franca Kovačiča s poudarkom na razvoju slovenski samozavesti na Štajerskem v obravnavanem obdobju. Dr. Darko Friš bo predstavil življenje in delo dr. Franca Kovačiča, dr. Aleš Maver pa dr. Franca Kovačiča kot duhovnika in znanstvenika.

Dr. Franc Kovačič, se je rodil v Veržeju 25. marca 1867. Gimnazijo je obiskoval v Varaždinu in Zagrebu, kjer je obiskoval prvi letnik teologije in postal privrženec ideje o politični in kulturni povezanosti južnih Slovanov. Od leta 1891 je študiral teologijo v Mariboru in v letih 1895-97 filozofijo v Rimu. Leta 1897 je postal profesor filozofije in fundamentalne teologije na mariborskem bogoslovju. Istega leta je po navodilih škofa Mihaela Napotnika ustanovil teološko revijo Voditelj v bogoslovnih vedah in ga urejal do leta 1909. Leta 1903 je bilo na njegovo pobudo v Mariboru ustanovljeno Zgodovinsko društvo, v katerem je Kovačič do leta 1921 deloval kot zelo agilen tajnik. Kot zgodovinar, profesor teologije in urednik je pospešil znanstveno preučevanje slovenske zgodovine na Štajerskem in tako pripomogel k slovenski narodnostni samostojnosti. Dal je pobudo za ustanovitev društvenega arhiva, knjižnice in muzeja, ki v največji meri prestavljajo temelj delovanja štirih današnjih najpomembnejših mariborskih kulturnih ustanov: Pokrajinskega muzeja, Univerzitetne knjižnice, Pokrajinskega arhiva in Umetnostne galerije. Leta 1904 je društvo začelo izdajati svoje glasilo Časopis za zgodovino in narodopisje, ki ga je Kovačič urejal od leta 1917, leta 1921 je po odstopu dr. Pavla Turnerja postal predsednik Zgodovinskega društva in istega leta tudi predsednik mariborskega Muzejskega društva. Leta 1918 je postal član Narodnega sveta za Štajersko in leta 1919 sodeloval v jugoslovanski delegaciji kot izvedenec za slovensko etnično mejo na mirovni konferenci v Parizu, kjer si je prizadeval za priključitev Prekmurja k Sloveniji. Objavljal je v različnih domačih in tujih strokovnih ter znanstvenih revijah. V knjižni obliki je objavil delo Občna metafizika (1905) in Kritika in noetika (1930). Zgodovinsko društvo je izdalo njegove knjige: Trg Središče (1910), Nadžupnija Sv. Križa pri Rogaški Slatini (1914), Ljutomer (1926). Ob 700 letnici lavantinske škofije je objavil svoje najobsežnejšo monografijo Zgodovino lavantinske škofije (1928). Delo Služabnik božji Anton Martin Slomšek, knezoškof lavantinski I-II je bilo z objavo Slomškovih pisem (1930-1934) njegov prispevek za Slomškovo beatifikacijo.

S svojo osebno veličino, duhovno širino ter neizmerno energijo je uspel navduševati in združevati sodelavce različnih svetovnonazorskih usmeritev ter jih voditi do skupnega cilja. Ravno zaradi moči in vpliva njegovega delovanja na Štajerskem je njegova vloga tudi za vse Slovence zelo pomembna in kulturnozgodovinsko ter idejno izjemno bogata. Umrl je leta 1939 v Mariboru, kjer je tudi pokopan.

 

« Nazaj