COBISS iskanje
Razpis tem za konferenco v Radencih 2017

Razpis tem za konferenco v Radencih 2017

MEDNARODNA KONFERENCA

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI

KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

Radenci, 5. - 7. april 2017

VABILO K SODELOVANJU (pdf)

Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja vsako leto združuje strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Vodilna tema konference v letu 2017 je

Digitalno in digitalizirano

Arhivsko gradivo včeraj, danes in jutri

 Pokrajinski arhiv Maribor zatorej vabi arhiviste, strokovne delavce s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom ter strokovne delavce drugih sorodnih disciplin, da na konferenci predstavijo prispevke, vezane na vodilno temo:

DOLGOROČNA HRAMBA IN E-ARHIVIRANJE

 • E-arhivi
 • E-poslovanje
 • E-uprava, E-šolstvo, E-zdravstvo

 

DIGITALIZACIJA

 • Priprava gradiva na digitalizacijo (popisovanje, standardi)
 • Postopki digitalizacije
 • Dostop do digitaliziranega gradiva in njegova uporaba
 • Predstavitev izvedenih projektov digitalizacije

Na konferenci bodo predstavljeni tudi prispevki, vezani na naslednje razpisane teme:

UPRAVLJANJE Z GRADIVOM PRI USTVARJALCIH

 • Postopek prevzemanja gradiva in sodelovanje z arhivom
 • Problemi odbiranja in izločanja dokumentarnega gradiva
 • Valorizacija ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva
 • Klasifikacijski načrti
 • Urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva s pomočjo zunanjega izvajalca (postopek, izkušnje)
 • Upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom (izkušnje ustvarjalcev)
 • Notranja pravila (postopek sprejemanja, ustvarjalci, ponudniki)
 • Materialno varovanje gradiva pri ustvarjalcih

Predstavitve prispevkov na plakatih

Na plakatih bodo predstavljeni prispevki, ki bodo obravnavali naslednje glavno tematsko področje ter druge aktualne teme:

MATERIALNO VAROVANJE ARHIVSKEGA GRADIVA

 • Skrb za materialno varstvo arhivskega gradiva
 • Tehnična oprema delovnih in skladiščnih prostorov
 • Posledice neustreznih pogojev hrambe na arhivskem gradivu
 • Konservacija in restavracija arhivskega gradiva

Dogodek je namenjen vsem, ki se znanstveno in strokovno ukvarjajo z navedenimi tematskimi področji, delavcem, ki delajo z dokumentarnim gradivom, ponudnikom storitev ter vsem, ki se zanimajo za arhivistiko in dokumentalistiko.

Teme so dovolj široke in aktualne, zato vas vabimo k sodelovanju.

Predlog prispevka nam pošljite najkasneje do 1. novembra 2017 na  elektronski naslov mag. Nine Gostenčnik (nina.gostencnik@pokarh-mb.si).

Ob prijavi je potrebno navesti:

 • osnovne podatke o avtorju (ime in priimek, naziv, ime institucije in naslov),
 • naslov prispevka (tudi v angleškem jeziku),
 • povzetek (vsaj 1 stran).

Programski odbor konference bo po prejemu vseh prijav na osnovi povzetkov izbral tiste prispevke, ki bodo uvrščeni v program konference in objavljeni v zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov mednarodne konference. Predstavitev na konferenci bo potekala izključno v slovenskem ali angleškem jeziku.

Rok za oddajo prispevkov za objavo v zborniku bo 10. januar 2017. O podrobnostih v zvezi s pripravo prispevka za objavo bodo izbrani avtorji obveščeni takoj po opravljenem izboru. Za vsa vprašanja je na voljo urednica zbornika mag. Nina Gostenčnik (nina.gostencnik@pokarh-mb.si).

Objavljeni prispevki bodo recenzirani, zato vas prosimo, da se držite rokov za prijavo in oddajo celotnega teksta.

« Nazaj