COBISS iskanje
Vabilo na konferenco

Vabilo na konferenco

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI 
KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

Radenci, 13. - 15. april 2016

Hotel Radin / Radenci


Mednarodna konferenca bo potekala od 13. do 15. aprila 2016 v Hotelu Radin v Radencih. V treh dneh se vam bodo predstavili strokovnjaki s področja arhivske in sorodnih dejavnosti, ki vas bodo seznanili z najnovejšimi dogajanji in izkušnjami iz prakse.
Letos prihajajo predavatelji iz številnih držav, poleg Slovenije še iz: Švice, Italije, Madžarske, Romunije, Katarja, Gruzije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Kosova, Čre gore in Srbije.

Konferenca je z odločbo Arhiva Republike Slovenije
ovrednotena z 1 kreditno točko.

Program konference z navodili za prijavo


SREDA, 13. april 2016

Prvi dan konference bodo predstavljeni prispevki, ki pokrivajo glavno temo letošnje konference: popisovanje arhivskega gradiva. Vemo, da je prav popisovanje arhivskega gradiva tisto, ki uporabnikom le-tega omogoča lažje raziskovanje in hitrejši dostop do gradiva in informacij v njem. Mednarodni arhivski svet v okviru Ekspertne skupine za popisovanje arhivskega gradiva pripravlja nove smernice popisovanja, ki bodo v delo arhivistov vpeljale nekaj novosti.

Naj napovemo ključne govorce in dogodke:

  • nagovor mag. Julijane Bizjak Mlakar, ministrice za kulturo RS,
  • nagovor dr. Bojana Cvelfarja, direktorja Arhiva Republike Slovenije,
  • predavanje dr. Bogdana Florina Popovicija, predstavnika Ekspertne skupine za popisovanje pri Mednarodnem arhivskem svetu,
  • delavnica v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije, ki bo predstavila prevzemanje digitalnega arhivskega gradiva od zahteve do končnega dostopa v e-arhivu Slovenije.

Predstavljenih bo seveda še več prispevkov na teme popisovanja arhivskega gradiva in njegove uporabe, materialnega varovanja arhivskega gradiva ter upravljanja z dokumenti pri ustvarjalcih in v arhivih.

ČETRTEK, 14. april 2016

Sekcija 1 - Kongresna dvorana - namenjena arhivskim strokovnim delavcem

Strokovni del konference bo potekal v Kongresni dvorani, slišali pa bomo predstavitve arhivistov in sorodnih poklicev, ki bodo obravnavali predvsem teme, povezane z vsakdanjim delom arhivistov, torej popisovanjem arhivskega gradiva.

Sekcija 2 - Dvorana Izvir - namenjena ustvarjalcem arhivskega gradiva

Namenjena ustvarjalcem, ki se bodo slej kot prej srečali s pripravljanjem digitalnega gradiva za predajo pristojnemu arhivu.

Delavnica Iz prakse v prakso: Prevzem digitalnega arhivskega gradiva od zahteve do končnega dostopa v e-ARH.si

Delavnica, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije, bo prinesla mnogo pojasnil v zvezi s pripravo in prevzemom elektronskega arhivskega gradiva. Trajala bo 4 ure.

Na delavnici bosta predstavljena praktična primera priprave in prevzema elektronskega arhivskega gradiva v slovenski elektronski arhiv e-ARH.si. Prikazan bo celoten postopek priprave gradiva pri ustvarjalcu po vseh zakonskih zahtevah (pre-ingest), izgradnja paketa gradiva za predajo v arhiv (SIP), prenos prevzetega gradiva v e-ARH.si in dostop do tega gradiva s strani zainteresiranih uporabnikov.

V drugem primeru bodo predstavljene posebnosti arhiviranja prostorskih podatkov za ustvarjalce in arhiviste. Udeleženci delavnice bodo spoznali, kje prostorski podatki nastajajo in v katerih procesih odločanja so prisotni, kaj potrebujejo za njihovo popolno razumevanje in v kakšni obliki naj jih hranijo. Ustvarjalcem prostorskih podatkov bo predstavljeno, kako bodo lahko z najmanj truda pripravili te podatke za arhiviranje.

PETEK, 15. april 2016

Sekcija 1 - Kongresna dvorana - namenjena ustvarjalcem arhivskega gradiva

Predstavitev aktualnih tem, povezanih z ustvarjalci arhivskega gradiva.

Dotaknili se bodo tudi naslednjih tem:

  • vzorčna notranja pravila, 
  • klasifikacijski načrt na področju vzgoje in izobraževanja,
  • prevzemanje in obdelava pravosodnega gradiva,
  • varstvo dokumentacije zdravstvenih ustanov,
  • materialno varstvo gradiva in digitalizacija.

Sekcija 2 - Kongresna dvorana - namenjena arhivskim strokovnim delavcem

Namenjena arhivski strokovni javnosti in bo obravnavala problematiko strokovne obdelave arhivskega gradiva ter materialnega varovanja v arhivih.

« Nazaj