COBISS iskanje
Predstavitev knjige dr. Alojzij Trstenjak: Spomini iz svetovne vojne

Predstavitev knjige dr. Alojzij Trstenjak: Spomini iz svetovne vojne

V sodelovanju s Knjižnico Franca Ksaverja Meška Ormož vas vabimo na domoznanski večer s predstavitvijo knjige dr. ALOJZIJA TRSTENJAKA, SPOMINI IZ SVETOVNE VOJNE 1914–1918, ki jo je uredil mag. Jure Maček in izdal Pokrajinski arhiv Maribor. Knjiga je dnevnik Alojzija Trstenjaka, ki ga je pisal v letih vojne 1914–1918.

Predstavitev bo v petek,
18. marca 2016, ob 18.00 uri
v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož.

Z urednikom mag. Juretom Mačkom se bo o knjigi in avtorju pogovarjal Franc Krnjak.

 

Če vas zanima prva svetovna vojna, bo tale nova knjiga, ki jo je izdal Pokrajinski arhiv Maribor, prav za vas:

Alojzij Trstenjak: Spomini iz svetovne vojne 1914–1918

Dnevnik oziroma Spomini iz svetovne vojne 1914–1918 so del osebnega fonda pravnika, državnega uradnika in zgodovinarja Alojzija Trstenjaka, ohranjenega v Pokrajinskem arhivu Maribor. Dnevnik sestavljajo trije deli: V avstro-ogrski vojski, V ruskem vojnem ujetništvu od 28. marca 1915 do 2. aprila 1918 in V jugoslovanski legiji (Dobrovoljski korpus Srbov, Hrvatov in Slovencev) od 9. aprila 1918 do 31. decembra 1919. Trstenjak je dnevnik, kot je razvidno na več mestih v »Spominih«, pisal dnevno, tako na bojišču na prvi bojni črti kot kasneje za časa bivanja v Rusiji ter nanj nadvse skrbno pazil. Alojzij Trstenjak je »Spomine« pisal v jasnem, razločnem in kljub nekaterim arhaizmom dobro razumljivem jeziku. Na premikih z bojišča na bojišče oziroma iz enega ujetniškega taborišča v drugega podrobno navaja traso poti s prevoženimi razdaljami. V letih 1914 do 1919 je tako prepotoval današnjo Hrvaško, severno Srbijo (Vojvodino), zahodni del Romunije, Madžarsko, Avstrijo, Češko, Slovaško, Poljsko, Ukrajino, Rusijo, ob vračanju iz Rusije pa še Francijo in Jugoslavijo. »Spomine« bogatijo dragocene fotografije iz službovanja v »dobrovoljskem« korpusu na severu Rusije ter zemljevidi. Slednji bralcu plastično predočijo skoraj šestletno odisejado Alojzija Trstenjaka. Celoten tekst spremljalo opombe. Številne je dodal že sam, nekaj pa je tudi uredniških. Te na nekaterih mestih pojasnjujejo manj poznano zgodovinsko ozadje in omogočajo lažje sledenje Trstenjakovemu tekstu.

 

Knjigo lahko malce prelistate tukaj.

« Nazaj