COBISS iskanje
Strokovna usposabljanja marec 2016

Strokovna usposabljanja marec 2016

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, 30/2006 in 51/14) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008) Pokrajinski arhiv Maribor organizira izobraževanja za uslužbence javnopravnih oseb in imetnike arhivskega gradiva.

Po 39. členu omenjenega zakona in v skladu Pravilnikom morajo vse javnopravne osebe imeti zaposleno osebo, odgovorno za izvajanje teh obveznosti. Oseba, ki v vaši organizaciji skrbi za dokumentarno gradivo mora imeti po zakonu opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, po opravljenem preizkusu pa mora v 3 letih pridobiti ustrezno število kreditnih točk.

Pokrajinski arhiv Maribor pripravlja strokovna usposabljanja in nadaljevalne delavnice za uslužbence javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom. K udeležbi pozivamo vse uslužbence, ki se morajo po Pravilniku o strokovni usposobljenosti udeležiti usposabljanja in opraviti preizkus strokovne usposobljenosti ali po opravljenem preizkusu pridobiti kreditne točke.

Strokovno usposabljanje in preizkusi bodo izvedeni na sedežu Pokrajinskega arhiva Maribor (Glavni trg 7, Maribor).

Razpisana izobraževanja:

Datum in časKraj Vrsta izobraževanjaOpravljanje izpitaGradivo za prijavo               
7. marec 2016PAM

Osnovni seminar (priprava za preizkus)

Prijava na seminar ni več mogoča. Vsa prosta mesta so že zasedena.

DA

Preizkus:

14. marec 2016

Program

Prijavnica (.doc)

Osnovni seminar je namenjen uslužbencem, ki morajo opraviti preizkus strokovne usposobljenosti. 

Prijava na osnovni seminar:

Izpolnjeno prijavnico s podpisom odgovorne osebe in kopijo dokazila o doseženi izobrazbi (najmanj V. stopnja) pošljite najkasneje do 29. februarja 2016 na elektronski naslov: nina.gostencnik@pokarh-mb.si.

Cena osnovnega seminarja je 61,00 EUR (z DDV), cena preizkusa pa je 85,40 EUR (z DDV) in se poravna na podlagi računa po opravljenem usposabljanju in preizkusu strokovne usposobljenosti.

Opozorilo:

O prejemu prijavnice boste prejeli potrdilo. Če potrdila ne prejmete, vaša elektronska pošta ni prispela na naš naslov. V tem primeru nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Za morebitne dodatne informacije vam je na voljo višja arhivistka Nina Gostenčnik (tel.: 02 2285 022 ali e-pošta:nina.gostencnik@pokarh-mb.si). 


Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

« Nazaj