COBISS iskanje
Strokovno usposabljanje - mednarodna konferenca

Strokovno usposabljanje - mednarodna konferenca

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

15. - 17. april 2015

Hotel Radin / Radenci

Mednarodna konferenca bo potekala od 15. do 17. aprila 2015 v Hotelu Radin v Radencih. V treh dneh se vam bodo predstavili strokovnjaki s področja arhivske in sorodnih dejavnosti, ki vas bodo seznanili z najnovejšimi dogajanji in izkušnjami iz prakse.

Letos prihajajo predavatelji iz številnih držav, poleg Slovenije naj omenimo še najbolj oddaljeno - Brazilijo in evropske države: Nemčijo, Avstrijo, Madžarsko, Poljsko, Slovaško, Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Srbijo.

Na podlagi 12. in 13. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 132/2006), ter 3. in 4. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah (Ur. l. RS, št. 38/2008), je posvetovanje ovrednoteno z

1 kreditno točko.

Program konference

SREDA, 15. april 2015

Prvi dan konference bodo predstavljeni prispevki, ki pokrivajo glavno temo letošnje konference: materialno varstvo arhivskega gradiva. Vemo, da je prav materialno varstvo nujno potrebno, da se pomembni dokumenti ohranijo za nadaljnjo uporabo in za naše zanamce. Glede na trenutno perečo situacijo, s katero se soočamo v Pokrajinskem arhivu Maribor, smo se odločili, da letošnjo konferenco v prvem delu posvetimo problemom in rešitvam materialnega varstva arhivskega gradiva.

Naj napovemo ključne govorce:

 • nagovor mag. Julijane Bizjak Mlakar, ministrice za kulturo RS
 • nagovor dr. Davida Leitcha, generalnega sekretarja Mednarodnega arhivskega sveta
 • predavanje Jonathana Rhysa - Lewisa, predsednika strokovne skupine za arhivske stavbe pri Mednarodnem arhivskem svetu,
 • predavanje dr. Josefa Rieglerja, direktorja Štajerskega deželnega arhiva v Gradcu, ki bo govoril o pojavu/posledicah plesni na arhivskem gradivu (predavanje v četrtkovi strokovni sekciji)
 • predavanje dr. Tadeje Matos z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljana, ki bo govorila o prisotnosti gliv v arhivih in knjižnicah ter njihovem vplivu na počutje in zdravje ljudi.

Predstavljenih bo seveda še več prispevkov na temo varovanja arhivskega gradiva, naj omenimo še Narodno in univerzitetno knjižnico ter prispevke o pravilnem rokovanju z elektronskim in papirnim gradivom ter o socialnem inženiringu, ki dandanes predstavlja še posebno tveganje in grožnjo.

ČETRTEK, 16. APRIL 2015

Sekcija 1 - Kongresna dvorana - namenjena arhivskim strokovnim delavcem

Strokovni del konference bo potekal v Kongresni dvorani, slišali pa bomo predstavitve arhivistov in sorodnih poklicev, ki bodo obravnavali naslednje teme: arhivska služba pri ustvarjalcih, varovanje arhivskega gradiva pri ustvarjalcih, uporaba gradiva in avtorske pravice ter digitalizacija AV gradiva.

Sekcija 2 - Dvorana Izvir - namenjena ustvarjalcem arhivskega gradiva

Namenjena ustvarjalcem, ki se ukvarjajo s pripravo notranjih pravil, druga pa arhivskim strokovnim delavcem in bo obravnavala strokovne probleme arhivske teorije in prakse.

Delavnica: Notranja pravila - instrument za zagotavljanje verodostojnosti in uporabnosti gradiva v digitalni obliki

Delavnica, ki jo pripravljajo v Arhivu Republike Slovenije, bo prinesla mnogo pojasnil v zvezi s pripravo in potrditvijo notranjih pravil. Trajala bo 4 ure in obravnavala naslednje teme:

 • pripravo na zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki kot predpogoj za pripravo notranjih pravil
 • na kaj je treba biti pozoren pri pisanju notranjih pravil
 • opise postopkov zajema in hrambe 
 • strojno in programsko opremo 
 • informacijsko varnost 
 • odnose s ponudnikom

Vodenje postopkov potrditve notranjih pravil

 • upravni postopek potrditve notranjih pravil 
 • statistika 
 • novosti, ki jih prinaša zakonodaja 
 • vloga arhivista 
 • dosedanje izkušnje in težave na konkretnih primerih 
 • morebitne rešitve

PETEK, 17. APRIL 2015

Sekcija 1 - Kongresna dvorana - namenjena ustvarjalcem arhivskega gradiva

Predstavitev aktualnih tem, povezanih z ustvarjalci arhivskega gradiva.
Na začetku bodo kolegi iz Arhiva Republike Slovenije predstavili vzpostavitev slovenskega elektronskega arhiva ter evropski projekt vzpostavitve storitve e-arhiviranja.

Dotaknili se bodo tudi naslednjih tem:

 • arhivsko gradivo ustvarjalcev s področja pravosodja,
 • problematike arhivskega gradiva kulturnih ustanov,
 • dostopnost oz. nedostopnost zdravstvene dokumentacije,
 • prevzemanje gradiva od javnopravnih in zasebnih oseb ter
 • e-računi.
Sekcija 2 - Kongresna dvorana - namenjena arhivskim strokovnim delavcem

Namenjena arhivski strokovni javnosti in bo obravnavala problematiko popisovanja arhivskega gradiva, s poudarkom na uporabi programske opreme scopeArchiv.

Pod generalnim pokroviteljstvom Mednarodnega arhivskega sveta
ter z dolgoletnima generalnima sponzorjema
Mikrografija d. o. o. Novo mesto in Trevis d. o. o. Ljubljana.
               
Ostali sponzorji

      

   

      

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program konference 2014

Fotografije s konference 2014

Ob konferenci vsako leto izzide tudi zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov, ki prinaša tekste vseh prijavljenih prispevkov in je objavljen na dan konference.

Spletna stran zbornika

Zbornik izhaja že 13. let, zadnji trije so tudi recenzirani in dostopni preko spleta. Do leta 2012 so zborniki izhajali v tiskani obliki, od 2013 naprej pa le še elektronsko (na CD-ju in na spletu).

 


« Nazaj