COBISS iskanje
Strokovna usposabljanja marec-april 2015

Strokovna usposabljanja marec-april 2015

Strokovna usposabljanja - marec -april 2015

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, 30/2006 in 51/14) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008) Pokrajinski arhiv Maribor organizira izobraževanja za uslužbence javnopravnih oseb in imetnike arhivskega gradiva.

Po 39. členu omenjenega zakona in v skladu Pravilnikom morajo vse javnopravne osebe imeti zaposleno osebo, odgovorno za izvajanje teh obveznosti. Oseba, ki v vaši organizaciji skrbi za dokumentarno gradivo mora imeti po zakonu opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, po opravljenem preizkusu pa mora v 3 letih pridobiti ustrezno število kreditnih točk.

Pokrajinski arhiv Maribor pripravlja strokovna usposabljanja in nadaljevalne delavnice za uslužbence javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom. K udeležbi pozivamo vse uslužbence, ki se morajo po Pravilniku o strokovni usposobljenosti udeležiti usposabljanja in opraviti preizkus strokovne usposobljenosti ali po opravljenem preizkusu pridobiti kreditne točke.

Strokovno usposabljanje in preizkusi bodo izvedeni na sedežu Pokrajinskega arhiva Maribor (Glavni trg 7, Maribor).

Razpisana izobraževanja:

Datum in časKraj Vrsta izobraževanjaOpravljanje izpitaGradivo za prijavo               
12. marec 2015PAM

Osnovni seminar - POLNO!

DA

Program - splošni

Program - 12.3.2015

Prijavnica

19. marec 2015PAMPreizkusi za udeležence seminarja   
20. marec 2015 PAM

Osnovni seminar - 20 mest POLNO

rok prijave: 13. marec 2015

DA

Program - splošni

Program - 20.3.2015

Prijavnica

1. april 2015PAMPreizkusi za udeležence seminarja  
15. - 17. april 2015RadenciMednarodna konferenca1 kreditna točkaSpletna stran konference

Osnovni seminar je namenjen uslužbencem, ki morajo opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.

Nadaljevalne delavnice so namenjene uslužbencem, ki že imajo opravljen preizkus in pridobijo 0,8 kreditne točke. 

Izpolnjen obrazec - prijavnico s podpisom odgovorne osebe in kopijo spričevala o šolski izobrazbi (najmanj V. stopnja) pošljite na elektronski naslov: nina.gostencnik@pokarh-mb.si. Za morebitne dodatne informacije glede programa pokličite gospo Nino Gostenčnik na tel: 02 22 85 022, e-pošta: nina.gostencnik@pokarh-mb.si.

Cena osnovnega seminarja je 61,00 EUR (z DDV), cena preizkusa pa je 85,40 EUR (z DDV) in se poravna na podlagi računa po opravljenem usposabljanju in preizkusu strokovne usposobljenosti.

Cena udeležbe na nadaljevalnih delavnicah je 61,00 EUR (z DDV) in se poravna na podlagi računa.

Cena udeležbe na mednarodni konferenci je razpisana vsako leto posebej in bo znana mesec dni pred konferenco. Prijava na konferenco poteka preko obrazca na vabilu na konferenco in preko spletnega obrazca. Oboje je dostopno mesec dni pred konferenco.

Prijave na seminarje v PAM sprejemamo do zapolnitve prostih mest. 

Prijave na mednarodno konferenco v Radencih se izvajajo na spletni strani konference

S spoštovanjem,

Ivan Fras, direktor

« Nazaj