COBISS iskanje
Obisk ministra za kulturo dr. Uroša Grilca v PAM

Obisk ministra za kulturo dr. Uroša Grilca v PAM

Ob Dnevu odprtih vrat je  Pokrajinski arhiv Maribor obiskal minister za kulturo dr. Uroš Grilc.

Ivan Fras in dr. Uroš Grilc v Pokrajinski arhiv MariborOb svojem obisku je povedal, da "arhivi hranijo celoten spomin človeštva, največje dragocenosti, pa tudi gradivo, katerega dragocenosti se zavedamo šele, ko ga izgubimo."

Minister si je ob tej priložnosti ogledal tudi razstavo "Zakladnica spominov v Pokrajinskem arhivu Maribor", ter prostore čitalnice, računalniškega muzeja in skladišča, v katerih Pokrajinski arhiv Maribor hrani in varuje raznovrstno arhivsko gradivo.

Pokrajinski arhiv Maribor se sooča z veliko prostorsko problematiko. Prostore ima na štirih lokacijah, večina depojev je neprimernih ali pa zapolnjenih z gradivom. Zato si Ministrstvo za kulturo že dalj časa prizadeva celovito rešiti prostorsko problematiko, ki je uvrščena tudi med prioritete reševanja v Resoluciji o Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017. Sprva so bili napori vezani na matično stavbo na Glavnem trgu 7, kjer je denacionalizacijski postopek trajal skoraj dve desetletji. Kasneje je potekalo iskanje rešitve v smeri umestitve novogradnje na območju Mestne občine Maribor, za kar je bilo preverjeno več možnih lokacij (zadnja možnost na območju Srednješolskega centra ob Ljubljanski ulici na Taboru v Mariboru se je izkazala za neizvedljivo). Ker je bila v marcu 2014 s strani Inšpektorata RS KM izdana inšpekcijska odločba za najeti depo arhiva na lokaciji Jadranska cesta 27, se je minister že marca letos za pomoč pri iskanju ustreznega zemljišča za novogradnjo arhiva ali stavbe, ki bi jo lahko prilagodili za potrebe arhiva (tj. prazen objekt, v katerega bi lahko ob ustrezni prilagoditvi namestili arhivske depoje) obrnil tudi na župana Mestne občine Maribor dr. Andreja Fištravca, ki se je prošnji odzval. V prihodnje je prioritetno tudi reševanje prostorske problematike Enote za Prekmurje v Dolini pri Lendavi vključno z izbiro bolj primerne lokacije enote.

Več slik Dneva odprtih vrat

« Nazaj