COBISS iskanje
Obvestilo o stanju v skladišču Jadranska

Obvestilo o stanju v skladišču Jadranska

OBVESTILO UPORABNIKOM DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA V POKRAJINSKEM ARHIVU MARIBOR
(PDF)

Naš znak: IF-153/2014

Maribor, dne 25. 04. 2014

Pokrajinski arhiv Maribor obvešča uporabnike dokumentarnega in arhivskega gradiva, da je Inšpektorat RS za kulturo in medije, Metelkova  ulica 4,  1000 Ljubljana, z odločbo št. 06110-04/2014/12 z dne 24. 3. 2014 prepovedal uporabo prostorov skladišča Pokrajinskega arhiva Maribor na Jadranski cesti 27 v Mariboru za hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Glede na obvestilo z dne 27. 3. 2014 uporabnikom sporočamo, da se Pokrajinski arhiv Maribor trudi, da uporabnikom in javnim službam omogoči dostop do gradiva v znanstveno-raziskovalne namene in pridobitev overjenih kopij dokumentov v najkrajšem možnem času.

Strokovni delavci arhiva tako vso zahtevano gradivo, ki se nahaja v skladišču na omenjeni lokaciji, skrbno pregledajo in v tem okviru podajo oceno oporečnosti oz. neoporečnosti gradiva. Šele takrat je gradivo dostopno za uporabnike za upravne namene oz. raziskovalcem v čitalnici.

Na podlagi izdane odločbe je arhivsko gradivo z imenovane lokacije tako delno dostopno uporabnikom, ki ga pregledujejo v znanstvenoraziskovalne namene v čitalnici arhiva, ter uporabnikom za upravni namen, tj. za pregledovanje in izdajanje overjenih kopij gradiva, ki se nahaja v fondih na omenjeni lokaciji oz. je dostopno po pregledu.

Pokrajinski arhiv Maribor se vsem uporabnikom opravičuje za podaljšane roke za rešitev vlog in zahtev po ogledu arhivskega gradiva z navedene lokacije. Trudili se bomo, da bo uporaba omogočena v najkrajših rokih.

Ob nastali situaciji vse uporabnike prosimo za razumevanje.

 

Direktor: 

Ivan Fras, prof. 

 

Tukaj so našteti fondi, katerih gradivo je dostopno po pregledu.

« Nazaj